Hvordan variere undervisningen i naturfag?

Skolefaget naturfag har alltid bestått av en praktisk og en teoretisk del, og de fleste naturfagslærere brenner for å gjennomføre praktiske aktiviteter med elevene. Men kanskje ønsker du deg flere verktøy for å variere undervisningen i naturfag? I denne artikkelen har vi samlet noen tips.

Ingen elever er like, og alle bringer med seg ulike erfaringer og preferanser inn i klasserommet. Som lærer skal man likevel legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring (Udir lk 20).

Med opptil 30 elever i hvert klasserom kan det selvsagt være en utfordring å nå den enkelte eleven på hans eller hennes premisser. Undervisningen bør derfor være variert, og du bør ta i bruk forskjellige metoder og innfallsvinkler. Dette gjelder selvfølgelig i alle fag, men på dette området har du som naturfagslærer en fordel – naturfag er jo nettopp et fag der det ligger i fagets natur at elevene skal jobbe utforskende og praktisk. Samtidig er det viktig at vi ikke begrenser variasjon i undervisning til å handle mest om elevforsøk. Så hvilke muligheter har du for å skape en praktisk og variert naturfagundervisning? Her følger noen konkrete tips:

  • Jobb variert med begreper
  • La elevene arbeide med tekster på ulike måter og varier tekstutvalget
  • Bruk ulike medier, se gjerne film i klasserommet
  • Bruk illustrasjoner aktivt og la gjerne elevene lage sine egne
  • Arranger rollespill og debatter
  • Bruk programmering for å utvide forståelsen av naturfaglige fenomener
  • Ta med elevene dine ut!

Shutterstock Photodiem

----

Se mer i Element Skolestudio

Til Elements hjemmeside

----

Variert undervisning med Element

I Element finner du mange ressurser som egner seg til å variere naturfagundervisningen din.

Klikk på lenkene for å komme direkte til eksempler på ressurser i Skolestudio.

Skolestudio Element

Relaterte artikler

Bli med på fugletelling

Bli med på fugletelling

Hvilke fugler finnes i hagene og i nærmiljøet? Har meisen fått et oppsving, og klarer du å se den sjeldne sisiken?...
Plast i havet

Plast i havet

Denne magasinartikkelen setter fokus på plastavfall og hvordan vi selv kan påvirke hva som skjer med brukt plast.
Illustrasjonene i Element

Illustrasjonene i Element

Gode illustrasjoner er viktig for et naturfagverk. Vi har vært så heldig å få den samme illustratøren, Björn Öberg,...
Inspirasjonsfilmer

Inspirasjonsfilmer

I samarbeid med Kveldslaboratoriet ved lærerne Jens Myklebost og Lars Hofsmarken, og Gunnhild Aasprang ved Trosterud...