Element i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø.

Element 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, eller benytte en heldigital løsning.   

Dybdelæring med Element i Skolestudio

I skolefaget naturfag inngår ulike naturvitenskapelige disipliner som integrerte deler av et felles fag. Dette gir gode muligheter for dybdelæring, da det lar oss behandle fagovergripende problemstillinger fra ulike perspektiver. En slik tilnærming legger til rette for at elevene får utvikle kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å reflektere over samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning.

Å arbeide både praktisk og teoretisk med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med metoder og tenkemåter i naturvitenskapen. Dette kan bidra til å utvikle kreativitet, kritisk evne og refleksjon. Slik får elevene et godt grunnlag for å ta informerte valg gjennom livet.

Naturvitenskapen er i stadig utvikling. Det er derfor viktig at en trykt bok tar for seg de store linjene i faget og det som ligger fast. Det gir eleven oversikt og struktur. Men alt som skal læres, kan ikke stå på trykk i en bok. Derfor vil fagteksten i boka berikes av digitalt innhold i Skolestudio.

 

I Skolestudio vil du finne:

  • filmer
  • oppgaver i programmering
  • forslag til flere aktiviteter og forsøk
  • relevante lenker
  • Lærerveiledningen

Element legger til rette for variert undervisning og utvikling av elevenes digitale ferdigheter.

Introduksjonsfilm om Element i Skolestudio

Prøv Skolestudio

   

 

Dette er Element

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve naturfag som et praktisk og spennende fag. Element gir elevene en grunnleggende forståelse av sentrale naturfaglige temaer og arbeidsmetoder. Det er et godt utgangspunkt for å se de store sammenhengende i faget.

Les mer om Element

Element Ipad