Gyldendals portefølje av kliniske verktøy

I tillegg til ordinære fagbøker, har Gyldendal akademisk en voksende portefølje av manualer og kliniske verktøy.

Våre manualer og kliniske verktøy

I tillegg til ordinære fagbøker, har Gyldendal akademisk en voksende portefølje av manualer og kliniske verktøy.

SCID

SCID-verktøyene veileder klinikeren gjennom diagnosearbeidet, steg for steg. SCID-5-KV dekker de oftest forekommende diagnosene i klinikk innen psykisk helsevern for voksne, mens SCID-5-PF dekker personlighetsforstyrrelsene.

DBT Ferdighetstrening

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsmetode for mennesker med selvskading, kronisk suicidalitet og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Sentralt i behandlingen står utvikling av ulike ferdigheter for lettere å mestre livet. Les mer om DBT ferdighetstrening.

DC: 0—5

DC:0--5 kombinerer den beste tilgjengelige kunnskapen fra forskning og klinisk praksis og den beste tilgjengelige kunnskapen om sped- og småbarnsutvikling. Ved klassifisering av de yngste barnas tilstandsbilder er DC:0–5 et viktig supplement til de ordinære diagnosesystemene ICD og DSM.

Prolonged exposure therapy for PTSD

Prolonged exposure er en fleksibel metode som gjør det mulig å skreddersy en effektiv behandling som passer for ulike pasienter med PTSD, også dem med komplekse og kroniske traumelidelser. Boken inngår i den anerkjente serien Treatments that work fra Oxford University Press, og er den første boken fra denne serien som er oversatt til norsk.

Innføringskurs i SCID

Les flere fagnyheter innen psykologi

Les mer

Relaterte artikler

Avspenning

Avspenning

Avspenning er noe de fleste av oss trenger mer av, og som kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen. 
Tannlegeangst

Tannlegeangst

Hva er egentlig tannlegeangst, og hva gjør det med din mentale helse?
Ungdomssøvn

Ungdomssøvn

Hva gjør du når ungdommen ikke vil legge seg, eller har problemer med søvnen?
Rett person på rett plass

Rett person på rett plass

Ansettelser er noe av det aller viktigste organisasjoner og bedrifter foretar seg. Boka "Rett person på rett plass",...
Diabetespsykologi

Diabetespsykologi

I denne episoden kan du lære mer om samspillet mellom kropp og sinn for regulering av insulin, noe som er svært...