Explore Smart Øving

Hva er adaptiv læring?

Smart Øving er en helt ny og personlig læringsopplevelse i engelsk, bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse.

Adaptiv læring forbedrer undervisningen ved å gi alle elevene et individuelt tilpasset opplæringsløp. Elevene plasseres i sentrum, og undervisningen bygges opp rundt behovene og forutsetningene til den enkelte elev.

En elev som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som trenger mer trening i et lærestoff, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Relaterte artikler

Personvern

Personvern

Vi er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte.

Dette er Explore Smart Øving

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk. Elevene får et personlig og...