Dynamisk oppgavestrøm

Oppgavestrømmen elevene får i Explore Smart Øving er adaptiv og dynamisk. Det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Eleven får derfor alltid utfordringer tilpasset sitt nivå.

Tetter kompetansehull

En elev som viser mestring av et lærestoff få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever vil få hjelp til å tette hull i underliggende kompetanse, også fra andre og tidligere læringsmål.
 

Detaljert læringsanalyse

Explore Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.
 

Prøv Explore Smart Øving

30 dager gratis

Explore Smart Øving er tilgjengelig på 3. til 6. trinn, og fra skolestart 2022 også på 7. trinn. Lærerlisensen er gratis og elever kan prøve gratis i 30 dager.

Slik gjør du:

  • Gå inn i Skolestudio
  • Logg inn med din Feide-bruker
  • Velg Explore Smart Øving
  • Velg "Aktiver prøvelisens"

Prøv Explore Smart Øving


Læremidler for Explore Smart Øving

Om Explore Smart Øving

Lærerveiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva Explore Smart Øving er og en gjennomgang av de viktigste funksjonene. Du får også noen gode råd til både lærer og elever.

Les veiledningen

Slik kommer du i gang

Innlogging og oppstart

Her får du en trinn-for-trinn guide for hvordan lærer og elev logger inn og kommer i gang med Explore Smart Øving.
 

Les guiden

Slik fungerer Smart Øving

Animasjon

Hvordan skiller Smart Øving seg fra andre adaptive og nettbaserte øvingsverktøy? Hva er egentlig adaptivitet? Hvordan vet programmet hva eleven trenger å øve mer på?

Lær mer

For administratorer

Teknisk kravspesifikasjon

Krav til nettleser, operativsystem, nettverk og annen programvare når du skal bruke Smart Øving.

Klikk her

Slik administrerer du Feide-grupper

Har du problemer med å finne dine eller læreres Feide-grupper? Dukker de ikke opp i Smart Øving som de skal? Her får du hjelp til å finne og feilsøke Feide-grupper.

Se veileder

Slik bruker du Gyldendal Lisens

Du kan nå ta i bruk en ny og forbedret versjon av Gyldendal Lisens. Denne brukerveiledningen er laget for å forklare endringene og å være til hjelp dersom du har spørsmål om nye Gyldendal Lisens. 

Se veileder

Personvern

I forbindelse med lagring av elevdata oppstår det viktige spørsmål om datasikkerhet og personvern. Gyldendal Undervisning er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte. Vi har derfor utviklet retningslinjer som vi arbeider ut fra når vi utvikler neste generasjon læremidler.

Les mer