Hva er Mønster Smart Øving

Smart Øving gir hver elev et personlig læringsforløp og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevens mestring.

Smart Øving gir hver elev et personlig læringsforløp og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevens mestring. I en klasse kan det være like mange ulike nivå som antall elever. I en hektisk lærerhverdag er det nærmest umulig å tilpasse oppgaver til alle disse nivåene.  

Med Smart Øving plasseres eleven i sentrum, og undervisningen bygges opp rundt behovene og forutsetningene til hver enkelt elev. En elev som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som sliter med et lærestoff, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Ved hjelp av denne læringsanalysen vil du som lærer enklere kunne gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå, og tilpasse undervisningen etter klassens nivå.