Mønster Smart Øving

Lærerveiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva Mønster Smart Øving er og en gjennomgang av de viktigste funksjonene. Du får også noen gode råd, både til deg som lærer og til elevene.

Logg inn på Mønster Smart Øving

Kjære matematikklærer

Uansett om du skal du skal bruke Mønster Smart Øving for første gang eller bare har behov for en oppfriskning, er dette en veiledning som tar deg gjennom det viktigste. Her får du vite litt om hvordan teknologien fungerer, hvordan du kan se og bruke informasjonen om elevenes utvikling samt noen gode råd om bruken. Vi viser deg også de viktigste funksjonene og forklarer litt om dem. Det er mye informasjon på ett sted, men husk at du også kan klikke deg inn i Mønster Smart Øving og prøve deg frem selv. Du kan også alltid ta kontakt med oss i Gyldendal hvis du står fast.

Lykke til med Mønster Smart Øving!

PS: Trenger du hjelp til innlogging eller med å sette i gang grupper? Les denne guiden

 

Hva er Mønster Smart Øving?

Mønster Smart Øving (SØ) er et digitalt læremiddel for 1P, 1T og 1P-Y, for øving på basisferdigheter og begrepsforståelse i matematikk. Elevene får en personlig læringsopplevelse som er bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse.

Adaptiv læring

Slik vi bruker begrepet adaptiv læring i SØ, benyttes det at lærestoffet hele tiden tilpasses til hver enkelt elevs evner og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som mestrer et læringsmål, få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et læringsmål, først vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse og vil deretter bygge videre på denne kompetansen . Elevene jobber derfor alltid med oppgaver som gir den beste utviklingen for nettopp dem.

Individuell profil

Etter hvert som elevene jobber, vil det danne seg en individuell profil for hver elev. Profilen endres kontinuerlig i tråden med hvordan elleve løser oppgavene, og du har til enhver tid full oversikt over elevens fremgang og måloppnåelse. I tillegg kan du se hvilket læringsmål elleve jobber med, antall riktige og gale svar og hvor lenge elleve har jobbet med SØ.

En del av et komplett læreverk

Innholdet i SØ er utviklet av forfatterne av læreverket Mønster, og både fag- og læringssyn, læringsmål, oppgavetyper og kapittelstruktur er i samsvar med dette læreverket. Du kan selv styre hvilket innhold elevene skal ha tilgang til ved å åpne og lukke innholdet. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør en av mange ulike arbeidsformer i faget.

Måloppnåelse og utvikling

På lærersiden får du informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og liknende. På bakgrunn av denne informasjonen kan du lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå og tilpasse resten av undervisningen etter klassens nivå. Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke har fått full måloppnåelse, gå videre, eller jobbe med utfordringer utenfor SØ.

SØ gir også noen mer utfordrende oppgaver til elevene som har fullført et delkapittel eller kapittel med full måloppnåelse. Vi anbefaler likevel at elevene som viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, etter hvert jobber utenfor SØ med for eksempel utforskende og rike oppgavetyper.

Som lærer kan du åpne så få eller så mange delkapittel du ønsker, men du har ikke mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet de jobber i.

Slik bruker du Mønster Smart Øving

Lærersiden 

Klassen

Her ser du en oversikt over klassens måloppnåelse i de forskjellige kapitlene og læringsmålene. Graden av måloppnåelse vises på en skala fra 1 til 5 med tilhørende farger, som du ser i linjen som ligger i toppen. 

01 Klasseoversikt

Elever og elevkort 

Under fanen  Elever  finner du informasjon om graden av måloppnåelse for hver enkelt elev. Her finner du også informasjon om hvor lenge elevene har jobbet i SØ, og oppgaver løst i kapittelet. 

02 Elevoversikt

Når du klikker du på en elev, vil elevkortet komme opp, vil du se mer detaljert informasjon om den enkelte elev: 

Elevkortmoenster

Utdrag

Under fanen  Utdrag vises ulike utdrag fra klassens arbeid. Du finner blant annet informasjon om elever som ikke har arbeidet i SØ de siste syv, elever som jobber med utfordrende oppgaver eller enkeltoppgaver som flere elever har sendt til deg.

16 Utdrag

Oppgaver

Under fanen  Oppgaver  finner du eksempeloppgaver fra de forskjellige delkapitlene. 

04 Oppgaveoversikt

Sidemenyen 

I sidemenyen ligger kapitteloversikten. Under «Øv mer» får du muligheten til å øve mer på oppgaver fra kapitlet. Valgene i sidemenyen styrer også informasjonen som vises under fanene KlassenElever  og  Oppgaver . 

05 Sidemenyen

Åpne innhold for elevene 

Læreren styrer hvilke kapitler og delkapitler elevene skal ha tilgang til. Læreren kan velge å ha full kontroll over hvor elevene jobber eller gi fra seg delvis eller all kontroll: 

Full kontroll: Læreren åpner delkapittel for delkapittel. Når elevene har oppnådd full mestring i delkapitlet, vil de få mer utfordrende, sammensatte og problemløsende oppgaver frem til neste delkapittel blir åpnet. 

Delvis kontroll: Læreren kan velge å åpne flere delkapitler om gangen. Da blir elevene automatisk flyttet til neste delkapittel når de har oppnådd full mestring. De vil få mer utfordrende, sammensatte og problemløsende oppgaver under «Øv mer». Når flere kapitler eller delkapitler er åpne, kan elevene velge fritt fra det som er åpnet. 

Ingen kontroll: Læreren kan velge å åpne alle kapitlene og delkapitlene. Da er det elevene selv som velger kapitler og delkapitler. Når elevene oppnår full mestring innenfor et delkapittel, vil de få mer utfordrende, sammensatte og problemløsende oppgaver under «Øv mer». 

Kapitler og delkapitler åpnes ved å trykke på hengelåsen: 

06 A╠Èpne Innhold

Innstillinger 

Under Innstillinger kan du ta et valg om du ønsker å gi skriftlig tilbakemelding til elever direkte i SØ. Ved å hake av for dette vil du kunne svare elevene på oppgaver de har sendt inn ved å skrive en kommentar. Elevene ser i sine lagrede oppgaver om du har svart eller ikke. 

07 Innstillinger

Elevsiden 

Kapitteloversikt 

I kapitteloversikten har elevene oversikt over alt innholdet. De kan jobbe i alle åpne kapitler – de kan imidlertid ikke velge innhold med hengelås før læreren åpner opp for det. For å komme til oppgavene trykker elevene på Play for delkapitlet de ønsker å jobbe i. Det stedet eleven jobber nå, er markert over det aktuelle delkapitlet med "Du jobber her". 

Etter hvert som elevene jobber, blir sirklene fylt opp med farger. De viser elevens måloppnåelse innenfor delkapitlene. Ved å trykke på Vis delkapitler, får de også opp læringsmålene innenfor delkapitlet.

I sidemenyen øverst til høyre kan elevene navigere mellom trinn og repetisjon. 

08 Kapitteloversikt

Oppgaver

10 Oppgaver

Elevene får ulike oppgavetyper innenfor hvert læringsmål og tre forsøk per oppgave. Det er resultatet fra første forsøk som teller mest med tanke på de neste oppgavene systemet gir elevene.

15 Tre Fors├©K

Ved fyll-inn-oppgaver får elevene ved behov en matematikkeditor de skal svare i. Dette er ikke en kalkulator. Her kan elevene bruke nødvendige matematiske tegn og symboler til å løse oppgavene. 

For iPad-brukere og brukere av berøringsfunksjoner har den også en funksjon som gjør det enkelt å avgi svar ved hjelp av fingeren i stedet for tastatur. 

Hjelp til oppgaven

Under spørsmålstegnet til høyre kan elevene sende oppgaven til læreren og lagre oppgaven. Elevene har også mulighet til å sette oppgaven på vent. Da kan eleven hente frem oppgaven senere.

12 Sp├©Rsma╠Èlstegnet

13 Sta╠Èr Du Fast

Totaloversikt

Hvis elevene klikker på knappen med navnet sitt nederst til venstre får de opp en rask oversikt over alle kapitlene de har jobbet i, total arbeidstid og antall oppgaver de har svart på, og tillegg i hvilken grad de har mestret læringsmålene i de ulike kapitlene.

11 Totaloversikt

Tilbakemelding fra lærer

Elevene kan når som helst henvende seg til læreren. Læreren får da et varsel og kan gi tilbakemelding når det passer.

Hvis læreren gir eleven tilbakemelding på en innsendt oppgave, vil eleven finne tilbakemeldingen ved sine lagrede oppgaver, og kan avgi svar på oppgaven.

14 Svar Fra Lærer

 

Lurer du på noe?

Se vår oversikt over vanlige spørsmål her.

Finner du ikke svar på det du lurer på er du velkommen til å ta kontakt med Gyldendals kundesenter på e-post: support@gyldendal.no eller telefon: 22 03 41 80 

Noen gode råd:

 1. Bruk SØ som supplement
  Vårt beste råd er å bruke SØ som en digital oppgavebok. SØ er altså et supplement til læreboka, og er ikke et selvstendig læreverk.
 2. Ikke overdriv
  Vi anbefaler at elevene ikke arbeide for lenge sammenhengende i SØ.
 3. Bruk gjerne SØ til hjemmearbeid
  SØ fungerer godt til hjemmearbeid fordi elevene alltid jobber med oppgaver med riktig vanskelighetsgrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på.

Gode råd du kan gi til elevene

 1. Bruk kladdebok
  Be gjerne elevene om å bruke en egen kladdebok ved siden av nettbrettet eller PC-en: Da blir elevene med fokuserte. Erfaringene våre tilsier at når elevene bruker en slik kladdebok, tvinges de til å sette ned tempoet, og gjør færre feil.
 2. Heller riktig svar enn mange svar
  Snakk med elevene om at det er viktigere å svare riktig på de oppgavene de gjør enn å løse mange oppgaver. Det kan også være hensiktsmessig å snakke med elevene om at feil fører til at elevene får andre oppgaver videre. I «Poengoversikten» ser elevene både antall svar de har riktig, og antall oppgaver de har løst i hvert kapittel.
 3. Prøv selv først
  Elevene må gjerne få hjelp i hjemmearbeidet, men i SØ er det viktig at eleven alltid leverer det første svaret uten hjelp fra foreldre eller andre. Blir det for mye hjelp, vil SØ konkludere med at eleven har høy måloppnåelse og dermed gi eleven enda vanskeligere oppgaver.
 4. Lagre det du er usikker på
  Snakk med elevene om at det er lurt å lagre oppgaver de ikke har klart på to forsøk, slik at elevene senere kan be deg om hjelp til å løse disse oppgavene. Elevene kan også sende disse oppgavene til deg dersom de ønsker det. Det kan jo tenkes at det er flere elever som lurer på disse oppgavene, så da kan det jo i noen tilfeller være fint å diskutere oppgaven i klasserommet.
 5. Bruk av kalkulator
  Elevene trenger også å bruke kalkulator på en del oppgaver. Noen ganger har vi presisert dette, men generelt oppfordrer vi til en fornuftig bruk av kalkulator.
 6. Bruk av digitale verktøy
  GeoGebra er foreløpig ikke integrert i Smart Øving, men vi oppfordrer til å bruke GeoGebra som et hjelpemiddel der det er hensiktsmessig.
Laererveiledninger

Relaterte artikler