Mønster Smart Øving

Lærerveiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva Mønster Smart Øving er og en gjennomgang av de viktigste funksjonene. Du får også noen gode råd, både til deg som lærer og til elevene.

Logg inn på Mønster Smart Øving

Kjære matematikklærer

Uansett om du skal du skal bruke Mønster Smart Øving for første gang eller bare har behov for en oppfriskning, er dette en veiledning som tar deg gjennom det viktigste du bør vite. Hvordan fungerer teknologien, hvordan kan du se og bruke informasjonen om elevenes utvikling, og noen gode råd om bruk. Vi viser deg også de viktigste funksjonene og forklarer litt om dem. Det er mye informasjon på ett sted, men husk at du også kan klikke deg inn i Mønster Smart Øving og prøve deg frem selv. Du kan også alltid ta kontakt med oss i Gyldendal hvis du står fast.

Lykke til!

 

Hva er Mønster Smart Øving?

Mønster Smart Øving (SØ) er et digitalt læremiddel for 1P, 1T og 1P-Y, der elevene kan øve på ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Elevene får en personlig læringsopplevelse som er bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse.

Mønster SØ er først og fremst et øveverktøy der elevene øver på basisferdigheter i faget. Utforskende aktiviteter, refleksjonsoppgaver, trening på muntlige ferdigheter og yrkesretting er ikke en del av Mønster SØ. Dette må man gå til læreboka for å jobbe med.

En del av et komplett læreverk

Innholdet er utviklet av forfatterne av læreverket Mønster, og både læringsmål, oppgavetyper, forklaringer og temastruktur er i samsvar med dette læreverket. Du kan selv styre hvilket innhold elevene skal ha tilgang til ved å åpne og lukke innholdet. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør en av mange ulike arbeidsformer.

Adaptiv læring

Begrepet adaptiv læring i Smart Øving innebærer at lærestoffet hele tiden tilpasses til hver enkelt elevs evner og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som mestrer et lærestoff, få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, først vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse og vil deretter bygge videre på denne kompetansen. Elevene jobber derfor alltid med opp­gaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Individuell profil

Etter hvert som elevene jobber, vil det danne seg en individuell profil for hver elev. Profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene, og du som lærer har til enhver tid full oversikt over elevens fremgang og måloppnåelse. I tillegg kan du se hvilket læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar og hvor lenge eleven har arbeidet med SØ.

 

Måloppnåelse og utvikling

SØ gir deg mulighet til å følge hver enkelt elevs og klassens læringsprosess fra dag til dag. På lærersiden får du informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og liknende. På bakgrunn av denne informasjonen kan du lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå og tilpasse resten av undervisningen etter klassens nivå. Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke har fått full måloppnåelse, gå videre eller jobbe med utfordringer utenfor SØ.

SØ gir også noen mer utfordrende oppgaver til elevene som har fullført et delkapittel eller kapittel med full måloppnåelse. Vi anbefaler likevel at elevene som også viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, etter hvert jobber utenfor SØ og aller helst med samarbeids­oppgaver for å trene kommunikasjon, argumentasjon og refleksjon.

Som lærer kan du åpne så få eller så mange delkapittel du ønsker, men du har ikke mulighet til å bestem­me hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet de jobber i.

Slik bruker du Mønster Smart Øving

Lærersiden 

Klasseoversikt

Her ser du en oversikt over klassens mestring i de forskjellige kapitlene og læringsmålene. Graden av mestring vises på en skala fra 1 til 5 med tilhørende farger, som du ser i linjen som ligger i toppen.

 

01 Klasseoversikt (1)

Elevoversikt og elevkort

Under fanen Elevoversikt finner du informasjon om graden av mestring til hvert enkelt kapittel og arbeidstid.

02 Elevoversikten2

Når du klikker du på en elev, vil elevkortet komme opp, der du vil se mer detaljert informasjon om den enkelte elev:

03 Elevkort

Oppgaveoversikt

Oppgaveoversikten viser representative eksempeloppgaver fra de forskjellige delkapitlene. Her får du som lærer oversikt over oppgaver elvene kan få.

04 Oppgaveoversikten

Sidemenyen 

I sidemenyen ligger kapitteloversikten i faget. Valgene i sidemenyen styrer også informasjonen som vises under fanene Klasseoversikt, Elevoversikt og Oppgaveoversikt

05 Sidemeny

Åpne innhold for elevene

Læreren styrer hvilke kapitler og delkapitler elevene skal ha tilgang til. Læreren kan velge å ha full kontroll over hvor elevene jobber eller gi fra seg delvis eller all kontroll:

  • Full kontroll. Læreren åpner delkapittel for delkapittel. Når elevene har oppnådd full mestring i delkapitlet, vil de få mer utfordrende, sammensatte og problemløsende oppgaver frem til neste delkapittel blir åpnet.
  • Delvis kontroll. Læreren kan velge å åpne flere delkapitler om gangen. Da blir elevene automatisk flyttet til neste delkapittel når de har oppnådd full mestring. De vil få mer utfordrende, sammensatte og problemløsende oppgaver under Bli bedre. Når flere kapitler eller delkapitler er åpne, kan elevene velge fritt fra det som er åpnet.
  • Ingen kontroll. Læreren kan velge å åpne alle kapitlene og delkapitlene. Da er det elevene selv som velger kapitler og delkapitler. Når elevene oppnår full mestring innenfor et delkapittel, vil de få mer utfordrende, sammensatte og problemløsende oppgaver under Bli bedre.

 

Kapitler og delkapitler åpnes ved å trykke på den blå hengelåsen:

 06 Åpne Med HengelÃ¥s

Innstillinger 

Under innstillinger kan du endre ukens arbeidstid.

07 Innstillinger

Elevsiden 

Kapitteloversikt 

08 Kapitteloversikt

I kapitteloversikten har elevene oversikt over alt innholdet. De kan jobbe i alle åpne kapitler – de kan imidlertid ikke velge innhold med hengelås før læreren åpner opp for det. For å komme til oppgavene trykker elevene på Play for delkapitlet de ønsker å jobbe i. Det stedet der eleven var sist, er markert over det aktuelle delkapitlet med «Her jobber du nå».

 

09 Kapitteloversikt, Nedtrekk Til MÃ¥l

Etter hvert som elevene jobber, blir de hvite sirklene fylt opp og blir blå. De viser elevens mestring innenfor delkapitlene. Når de trykker på nedtrekkspilen, får de også opp læringsmålene innenfor delkapitlet, og de vil også her se at sirklene blir fylt opp og blir blå etter hvert som de jobber.

Merk deg at mestring i SØ ikke er det samme som hvor mange oppgaver eleven har gjort. Med mange oppgaver riktig besvart, øker mestringen raskt.

10 Sidemeny Elev

I menyen øverst til venstre kan elevene navigere mellom oppgaver, kapitteloversikt, poengoversikt og lagrede oppgaver.

 
Oppgaver

 

11 Oppgaver

Elevene får ulike oppgavetyper innenfor hvert læringsmål og tre forsøk per oppgave. Det er resultatet fra første forsøk som teller mest med tanke på de neste oppgavene systemet gir elevene. Ved fyll-inn-oppgaver får elevene en matematikkeditor de skal svare i. Her kan elevene bruke nødvendige matematiske tegn og symboler til å løse oppgavene.

12 Wiris 1

13 Wiris 2

For iPad-brukere og brukere av berøringsfunksjoner har den også en funksjon som gjør det enkelt å avgi svar ved hjelp av fingeren i stedet for tastatur.

14 Wiris 3

Annen informasjon som finnes under oppgaver er

  • oversikt over oppnådd mestring innenfor hvert delkapittel og hvert enkelt læringsmål under overskriften (nedtrekk)

15 Nedtrekk Til MÃ¥l Fra Oppgavesidene

 

  • belønning (diamant, tre på rad og tid) og antall minutter de har jobbet denne uka

16 Belønning 2

 

  • Under spørsmålstegnet til høyre finner elevene mulighet til å sende oppgaven til læreren eller lagre oppgaven. Her kan elevene også gi opp oppgaven. Den muligheten bør en elev helst bare bruke hvis det er en feil i oppgaven eller at eleven overhodet ikke kommer seg videre.

17 Nedtrekk Spørsmåltegn

 

Poengoversikten

I poengoversikten vil elevene se antall oppgaver de har løst og antall riktige svar de har klart for hvert kapittel. De ser også oversikten over diamantene som er oppnådd for hvert kapittel. Diamanten viser antall riktige oppgaver, og fargen på diamanten endrer seg etter hvert som elevene løser flere oppgaver riktig. Elevene får også diamanter når de har oppnådd tre riktige oppgaver på rad innenfor hvert kapittel, og når de har jobbet 15 minutter i strekk innenfor hvert kapittel.

18 Poengoversikten

Har du øvrige spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med Skoleservice: 

e-post: support@gyldendal.no telefon: 22 03 41 80 

Noen gode råd:

1: Bruk SØ som supplement
Vårt beste råd er å bruke SØ som en digital oppgavebok. SØ er altså et supplement til læreboka, og er ikke et selvstendig læreverk.

2: Ikke overdriv
Vi anbefaler at elevene ikke arbeide for lenge sammenhengende i SØ.

3: Bruk gjerne SØ til hjemmearbeid
SØ fungerer godt til hjemmearbeid fordi elevene alltid jobber med oppgaver med riktig vanskelighetsgrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på.

Gode råd du kan gi til elevene

1: Bruk kladdebok
Be gjerne elevene om å bruke en egen kladdebok ved siden av nettbrettet eller PC-en: Da blir elevene med fokuserte. Erfaringene våre tilsier at når elevene bruker en slik kladdebok, tvinges de til å sette ned tempoet, og gjør færre feil.

2: Heller riktig svar enn mange svar
Snakk med elevene om at det er viktigere å svare riktig på de oppgavene de gjør enn å løse mange oppgaver. Det kan også være hensiktsmessig å snakke med elevene om at feil fører til at elevene får andre oppgaver videre. I «Poengoversikten» ser elevene både antall svar de har riktig, og antall oppgaver de har løst i hvert kapittel.

3: Prøv selv først
Elevene må gjerne få hjelp i hjemmearbeidet, men i SØ er det viktig at eleven alltid leverer det første svaret uten hjelp fra foreldre eller andre. Blir det for mye hjelp, vil SØ konkludere med at eleven har høy måloppnåelse og dermed gi eleven enda vanskeligere oppgaver.

4: Lagre det du er usikker på
Snakk med elevene om at det er lurt å lagre oppgaver de ikke har klart på to forsøk, slik at elevene senere kan be deg om hjelp til å løse disse oppgavene. Elevene kan også sende disse oppgavene til deg dersom de ønsker det. Det kan jo tenkes at det er flere elever som lurer på disse oppgavene, så da kan det jo i noen tilfeller være fint å diskutere oppgaven i klasserommet.

5: Bruk av kalkulator
Elevene trenger også å bruke kalkulator på en del oppgaver. Noen ganger har vi presisert dette, men generelt oppfordrer vi til en fornuftig bruk av kalkulator.

6: Bruk av digitale verktøy
GeoGebra er foreløpig ikke integrert i Smart Øving, men vi oppfordrer til å bruke GeoGebra som et hjelpemiddel der det er hensiktsmessig.

Laererveiledninger

Relaterte artikler