Læreverk utgått fra portefølje

Flere av våre eldre læreverk er nå tatt bort fra vår portefølje, men kan fortsatt bestilles hos ARK.

Endring i vår portefølje

Noen av våre eldre læreverk og eldre utgaver av eksisterende læreverk er tatt bort fra vår portefølje og kan ikke lengre bestilles på våre nettsider.
De er ikke lenger i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Noen titler vil fortsatt kunne bestilles på nett hos ark.no og pendel.no

Med ny læreplan som utgangspunkt, har Gyldendal utviklet nye, komplette sett med læreverk tilpasset verden i dag, i morgen og fremtiden.

På våre nettsider finner du grundig informasjon om våre læremider – både bøker og digitale.


Se læreverk for Grunnskole         Se læreverk for Videregående 

Eldre læreverk for barne- og ungdomstrinnet

Gyldendals Arbeidshefter
Norsk, Engelsk, Matematikk, Natur- og miljøfag

Norsk:

Engelsk:

 • Searching
 • Steps: utsolgt
 • That's it: utsolgt

Naturfag:

Samfunnsfag:

Fremmedspråk:

Eldre læreverk for videregående

Språkfag:

 • Norsk - Dialog: utsolgt
 • Tilleggslitteratur - Gyldendals skoleutgaver
 • Engelsk - Workshop: utsolgt
 • Engelsk - International Focus: utsolgt
 • Engelsk - E2: utsolgt
 • Engelsk - Societies in Focus: utsolgt
 • Engelsk - New Experience: utsolgt

Fremmedspråk:

EVU:

Samfunnsfagene:

 • Samfunnsfag YF og SF: utsolgt
 • Eksistens: utsolgt
 • Sosialkunnskap: utsolgt
 • GEO: utsolgt

Kroppsøving og idrett:

 • Kroppsøving: utsolgt