Gyldendal Undervisning

Hvordan kjøpe våre eldre læreverk

Titler som ikke tilhører LK-20 vil nå bare kunne bestilles hos våre forhandlere.

Kjøp av eldre læreverk

Gyldendal Undervisning sine eldre læreverk og eldre utgaver av eksisterende læreverk kan ikke lengre bestilles på våre nettsider.

Titler som ikke tilhører LK-20 vil fortsatt kunne bestilles hos våre forhandlere. Papirbøker kan kjøpes hos både ark.no og pendel.no.
Smartbøker er bare tilgjengelig hos pendel.no


Med ny læreplan som utgangspunkt, har Gyldendal utviklet nye, komplette sett med læreverk.
På våre nettsider finner du god informasjon om våre læreverk – både papirbøker og digitale læremidler.


Se læreverk for Grunnskole         Se læreverk for Videregående 

Eldre læreverk for barne- og ungdomstrinnet

Barnehage:

Gyldendals Arbeidshefter:

Annet:

Norsk:

Matematikk:

Engelsk:

Naturfag:

Samfunnsfag:

Fremmedspråk:

Eldre læreverk for videregående

Matematikk:

IT-fag:

Språkfag:

Fremmedspråk:

EVU:

Samfunnsfagene:

Kroppsøving og idrettsfag:

Helse- og oppvekstfag:

Helsearbeiderfag: God helse 2017

Helseservicefag

Helsesekretær

Bygg:

Bygg og anlegg

Byggteknikk

Klima, energi og miljøt

Stillasbyggerfaget

Tømrerfag

Industrimalerfaget

Overflateteknikk

Elektro:

Elektrofag

Elenergi: utsolgt

Teknologi og industrifag:

  • Innføring i Solid Edge ST8: utsolgt
  • Innføring i Solid Edge øvingsbok: utsolgt

Bilteknikk

Industriteknologi

Kjemiprosess

Hydraulikk og pneumantikk

Andre lærebøker 

Annet: