Læreverk utgått fra portefølje

Flere av våre eldre læreverk er nå tatt bort fra vår portefølje, men kan fortsatt bestilles hos ARK.

Endring i vår portefølje

For å bedre kunne ha fokus på våre nye læreverk, er noen av våre eldre læreverk tatt bort fra vår portefølje og kan ikke lengre bestilles på våre nettsider. Noen vil fortsatt være å finne hos bokhandleren ark.no og kan enkelt bestilles på nett. For oversikt over hvilke læreverk dette gjelder og bestilling hos ARK, klikk på ønsket læreverk i listen under.

Vi beklager ulempen dette medfører, men vil samtidig oppfordre til å besøke vår web for å se nærmere på vår oppdaterte portefølje:

Se læreverk for Grunnskole         Se læreverk for Videregående 

Eldre læreverk for barne- og ungdomstrinnet

Norsk:

Engelsk:

Naturfag:

Samfunnsfag:

Fremmedspråk:

Eldre læreverk for videregående

Språkfag:

Fremmedspråk:

EVU:

Samfunnsfagene:

Kroppsøving og idrett:

  • Kroppsøving: utsolgt