Ofte stilte spørsmål om Mønster Smart Øving

FAQ

Her får du svar på ofte stilte spørsmål om Mønster Smart Øving.

 

Hvordan logge seg inn og komme i gang med Mønster Smart Øving? 

Logg deg inn med din Feide-bruker her. Deretter oppretter du en læringsgruppe, som du deler med elevene dine ved hjelp av en den oppgitte koden. Elevene logger seg inn med sin Feide-bruker (samme lenke som du brukte). De legger inn koden du har gitt dem og de er i gang. Elevene dukker da automatisk opp i lærervisningen din. Se mer detaljert info om dette i Kom i gang-dokumentet og lærerveiledningen her.

 

Kan læreren se elevenes oppgavestrøm? 

Læreren kan ikke se elevenes oppgaver i lærervisningen. Mønster Smart Øving består av et femsifret antall oppgaver, og hver elev får sin individuelle oppgavestrøm basert på sitt individuelle nivå. For at du som lærer skal få tilgang til en bestemt oppgave, må eleven sende den til deg eller lagre den. Disse valgene finner elevene under spørsmålstegnet til venstre i elevvisningen. Med bakgrunn i dette har vi derfor samlet noen typiske eksempler på oppgaver elevene møter innen hvert læringsmål under fanen "Oppgaveoversikt" i lærervisningen.

Beskrivelse av funksjonaliteten i elevvisningen finner du i lærerveiledningen her.

 

Melde feil 

Mønster Smart Øving er under utvikling: Det betyr at vi tar imot alle tilbakemeldinger med stor takk, meld gjerne inn feil eller forbedringsforslag. Hvis dere oppdager ulike feil med en oppgave er det viktig at vi får nummeret på oppgaven det gjelder. Dette nummeret finner du helt til høyre når du klikker på spørsmålstegnet i elevvisningen, nummeret starter med bokstavene «GNF».

 

Hvorfor er kapittelinndelingen for Mønster Smart Øving 1P-Y ulik den i boka?

Vi har laget en felles Mønster Smart Øving for alle de ulike yrkesretningene som bruker Mønster 1P-Y. Yrkesrettede oppgaver og eksempler finner du i boka, mens Mønster Smart Øving er et øveverktøy der elevene kan øve på basisferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk.