Naturfag 8-10

Mørketid om vinteren og midnattssol om sommeren

Sola har snudd, mørketiden er snart over og vi går endelig mot lysere tider. Her har vi samlet noen tips til resurser fra Element i Skolestudio om sol og klima.

Mørketid om vinteren og midnattssol om sommeren er typisk for områder som ligger langt mot nord. I områder med mørketid er det noen uker eller måneder om vinteren der sola aldri kommer opp over horisonten, mens det om sommeren er sol og lyst hele døgnet. Sola er kjempeviktig for livet på jorda, og ingenting påvirker klimaet vårt mer enn den. Samtidig har jordas evne til å reflektere sollys betydning for hvor varmt det er på kloden, og hvor varmt det kan bli i framtiden.

Element har mye stoff som handler om klima. 

----

Klikk på lenkene under og logg inn i Skolestudio med din Feide-bruker for å ta en titt. 

----

Forsøk om absorpsjon av lys

Hentet fra Element

Innledning:

I dette forsøket skal du lage en modell som viser hva som skjer når sola treffer en lys overflate, sammenlignet med hva som skjer når sola treffer en mørk overflate. En lys overflate på jorda vil ofte være is eller snø, mens mørke områder gjerne kan være hav eller skog. I forsøket bruker vi et hvitt og et mørkt ark. Petriskålene simulerer drivhusgassene i atmosfæren ved at de slipper gjennom synlig lys, men ikke varmestråling.

Utstyr:

  • 1 hvitt ark
  • 1 mørkt ark
  • 2 temperaturmålere (termometer eller temperatursensor)
  • 2 petriskåler
  • lyskilde (f.eks. arbeidslampe eller sollys

Sikkerhet:

Ingen spesielle sikkerhetstiltak er nødvendige.

Framgangsmåte:

1. Legg det hvite og det mørke arket ved siden av hverandre under lyskilden.

2. Legg en temperaturmåler på hvert ark, og legg petriskålene over med bunnen i været.

3. La temperaturmålerne ligge i lyset og sjekk hvordan temperaturen endrer seg over tid. Hvis du ikke har et system som logger automatisk, kan du sjekke hvert 5. minutt.

4. Lag to grafer i samme koordinatsystem som viser temperaturutviklingen på lyst og mørkt underlag.

Til diskusjon:

Tolk grafene.

1. Hva viser modellen?

2. Ta utgangspunkt i resultatene dine fra forsøket. Hvordan vil det påvirke den globale oppvarmingen hvis Arktis blir isfritt hele året eller deler av året?

3. Når på året vil effekten være størst?

Se dette innholdet i Skolestudio

Skjermbilde

Jordas energibalanse 

Hvis dere vil jobbe med temaet i større sammenheng, kan dere fordype dere nærmere i temaet om jordas energibalanse.

Jordas.Energibalanse.Element

I dette temaet lærer elevene om hvilke faktorer som påvirker energibalansen på jorda. Og hvordan endringer i energibalansen på jorda vil føre til klimaendringer. Her lærer elevene om drivhuseffekten og global oppvarming. 

Drivhuseffekten

 

Shutterstock 703003783

Klima i Norge

I Element 8 finner dere også en kort tekst om klimaet i Norge, der det beskrives hvordan mørketid og midnattssol er en abiotisk faktor med betydning for økosystemene i Nord-Norge. 

___

Skolestudio er kostnadsfritt for alle lærere skoleåret 2020/21. Logg deg inn med din Feide-bruker for å ta en titt.

___

Element

Naturfag 8-10

Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag. Element gir elevene dine en solid grunnleggende forståelse av sentrale naturfaglige tema og arbeidsmetoder og et godt utgangspunkt for å se de store sammenhengene i faget.

I Skolestudio finner du filmer, oppgaver i programmering, forslag til flere aktiviteter og forsøk, relevante lenker og Lærerveiledningen. 

Skolestudio er kostnadsfritt for alle lærere skoleåret 2020/21.

Gå til Skolestudio

Skolestudio Element