Sammen skaper vi gode læringsopplevelser

Det er mange måter å lære på. Noen lærer best når de får lov til å diskutere og samarbeide, andre lærer best når de har ro rundt seg og kan jobbe i fred. Med læremidler fra Gyldendal er det lett å legge til rette for varierte arbeidsformer i skolen.

Barnetrinnet

Gyldendal har et heldekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1–7, både i form av lærebøker og digitale læremidler i Skolestudio.

I Salaby finner du også læringsressurser i de fleste fag. Gjennom ulike oppgaver, spill, filmer og temaopplegg gis elevene en engasjerende måte å lære fag på.

Les mer

Malin 2

Ungdomstrinnet

Gyldendal har i dag et rikt og heldekkende innhold i alle fag på trinn 8–10, både i form av lærebøker og digitale læremidler i Skolestudio.

Kjente læreverk som Kontekst, Enter og Maximum har blitt revidert, og vi tilbyr de helt nyskrevne læreverkene Element og Relevans i hhv naturfag og samfunnsfag. I tillegg er nå språkfagene fransk, tysk og spansk, alle praktisk-estetiske fag og KRLE tilgjengelige som heldigitale læreverk i Skolestudio.

Les mer

Asli 1

Videregående skole

Gyldendal tilbyr både helt nyskrevne og en rekke reviderte læreverk til LK20. Sjekk ut nyhetene Mønster, Apell, Pilot, E1, Edge, Kompass og Flyt.

I Skolestudio finner du både heldigitale læremidler og ressurser som støtter læreboka. Smart Bok, digitale lærebøker i alle fag, og Mønster Smart Øving, adaptiv mengdetrening i matematikk, finnes også i Skolestudio.

Les mer

Erik 1

Les mer om læring

Video og foto: Hyper. Takk til elever i 3. klasse på Langhus skole, 6. klasse på Eberg skole, 8. klasse på Skøyenåsen ungdomsskole og VG1 og VG3 på Elverum VGS.