Fra TIP til TIF: Teknologi- og industrifag Vg1

Utdanningsprogrammet har fått nytt navn: Vg1 Teknologi- og industrifag

Utdanningsprogrammet har fått nytt navn: 
Vg1 Teknologi- og industrifag

 

Kunnskapsdepartementet vedtok i 2020 at utdanningsprogrammet Teknologi- og industriell produksjon skifter navn til Teknologi – og industrifag. Faget som tidligere gikk under TIP, vil da nå bli forkortet med TIF. TIF-serien trekker tråden mellom yrkesteori, verksted og arbeidsliv. Det er gjort flere grep for at bøkene i serien skal tilpasses Fagfornyelsen og til kompetansemålene i den nye læreplanen. Noen eksempler er:

  • Refleksjon i fagteksten
  • Tverrfaglige oppgaver
  • Repetisjon i hvert kapittel
  • Ordforklaringer i margen

----

Hva er nytt i TIF-serien? Her forklarer vi innholdet nærmere.

TIF-serien

Vg1 Teknologi- og industrifag

Gjør deg kjent med de nye verkene i TIF-serien. 


Les mer

TIF-serien