Metode og oppgaveskriving Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
272 sider
7. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205543089

Metode og oppgaveskriving

Boka viser deg hva som skal til for å skrive en akademisk oppgave. Skriveprosessen går som en rød tråd gjennom boka.
Pris 569,00

Bestill vurderingseksemplar

Det å kunne bearbeide og formidle kunnskap er grunnleggende i høyere utdanning. Metode og oppgaveskriving tar opp hvordan kunnskap blir til. I tillegg presenteres ulike kunnskapssyn og hvordan kunnskap er grunnlag for fagskriving.

En innføring i de samfunnsvitenskapelige metodene intervju og observasjon gis i boka. Dessuten beskrives hvordan du kan komme i gang med oppgaveskriving samt hvordan du kan formulere en problemstilling, utføre kildesøk og gjennomføre undersøkelser. I tillegg beskrives hva som kreves av en akademisk oppgave før innlevering.  

De grunnleggende elementene for alle oppgaver presenteres, og egne kapitler går spesifikt inn på bacheloroppgaven og masteroppgaven.

Se innholdsfortegnelse: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris