Arbeidsrett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
752 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205554672

Arbeidsrett

Individuelle og kollektive emner

Boken gir en grundig fremstilling av arbeidsrett og er etablert som den sentrale læreboken på fagområdet.
Pris 739,00

Den gir en grunnleggende innføring i kollektivrettslige regler, og en bred og detaljert behandling av individualrettslige regler. Den er egnet for studenter på universitets- og høyskolenivå, og også for jurister, tillitsvalgte og andre som arbeider med slike spørsmål.

Nytt i denne utgaven er en fremstilling av de grunnleggende reglene om kollektive tvister, arbeidskamp og tariffavtaler. Boken inneholder også et nytt kapittel om ytringsfrihet og varsling, samt utvidet omtale av de arbeidsrettslige grunnbegrepene, arbeidsgivers styringsrett, vern mot diskriminering og arbeidstakers stillingsvern.

Boken dekker temaer fra hele arbeidsforholdets gang, fra etablering av arbeidsforholdet, fastleggelse av rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker til arbeidsforholdets opphør.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
595,00