Frihet, likhet og mangfold Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
504 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518698

Frihet, likhet og mangfold

Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst.
Pris 799,00
Lanseringsdato: 12. oktober 2021

I dagens mangfoldige samfunn utfordres tradisjonelle forståelser av kjønn og seksualitet, både innen juss, samfunnsvitenskap og medisin. Arbeidet med å styrke rettsstillingen til lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner (LHBTI) har tatt tid, og flere av de store endringene har kommet først i de siste par tiårene.

Hvorfor ble sterilisering et vilkår for endring av juridisk kjønn, og har staten tatt tilstrekkelig ansvar for den tidligere steriliseringspraksisen? Hva betyr retten til kjønnsidentitet og retten til helse uten diskriminering for transpersoner i ulike aldersgrupper? I hvilken grad legger lovverket til rette for likestilling mellom foreldre som er trans, likekjønnede og ulikekjønnede? Hvordan fungerer likestillings- og diskrimineringslovens og flyktningrettens vern mot diskriminering og forfølgelse på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet?

Bestill vurderingseksemplar