Robins guide til rettskildelæren Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
160 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518650

Robins guide til rettskildelæren

Denne boka gir en praktisk og eksamensrettet innføring i rettskildelære for ferske jusstudenter.
Pris 449,00

Bestill vurderingseksemplar

Boka passer både for deg som skal studere rettskildelære, og for deg som studerer andre fag, men ønsker å friske opp den klassiske rettskildelæren.

Boka behandler sentrale deler av læringskravene i faget juridisk metodelære på første studieår ved Universitetet i Oslo. Bokas første del tar for seg overordnede temaer, som hva rettskilder er, og hva rettskildeprinsippene går ut på. Bokas andre del går nærmere inn på de sentrale rettskildene. De enkelte rettskildene presenteres på en lettfattelig måte, med eksempler fra rettspraksis. Fremstillingen avsluttes med et kapittel om eksamensteknikk og en oversikt over gamle eksamensoppgaver.

Inngår i serien: Robins guide