37 grader-serien: Pensumbøker for naturvitenskapelige og medisinske emner

En fleksibel kunnskapspakke for sykepleierutdanningen

Bestill vurderingseksemplar

Hva er 37 grader-serien? 

37 grader-serien er en fleksibel kunnskapspakke for sykepleierutdanningen som dekker pensumkravene innenfor fagområdene anatomi, fysiologi og biokjemi, sykdomslære, farmakologi og medisinsk mikrobiologi. Bøkene er pedagogisk oppbygde med kliniske eksempler, informative figurer og kontrollspørsmål. I tillegg hører det til interaktive digitale arbeidsbøker til hver av bøkene. 

Hvorfor velge denne serien til din undervisning?

Usp2

Fem læreverk i medisinske og naturvitenskapelige fag for sykepleierutdanningen

Usp3

Redaktører og forfattere som er eksperter på sine fagområder

Ksp1

Dekker pensumkravene innenfor fagområdene anatomi, fysiologi og biokjemi, sykdomslære, farmakologi og medisinsk mikrobiologi

Forlagsredaktør Synnøve Hvidevold Lindeberg forteller hvorfor vi har utviklet serien, pedagogiske grep i bøkene og mer

Se innholdsfortegnelser og les mer om bøkene i serien 

Fagredaktører

Edvin Bach-Gansmo

Edvin Bach-Gansmo

Edvin Bach-Gansmo (f. 1957) er spesialist i allmennmedisin, og jobber som fastlege. Han har vært universitetslektor ved Ullevål sykehus, medisinsk avdeling i 5 år med ansvar for undervisning av medisinstudenter. Forskningsinteressen har vært innen koagulasjon, han ble dr.med i 1999.  Han har jobbet med å utvikle multimediale læreprogrammer innen praktiske prosedyrer i det medisinske grunnstudium, og vant en nasjonal konkurranse for høyskoler og universiteter i Norge i 1996. Han var også ansvarlig for UiOs tverrfakultære satsing på Fleksibel læring i perioden 2002-2007.

Miklos Degré

Miklos Degré

Miklos Degré (f. 1936) er professor emeritus og spesialist i medisinsk mikrobiologi (1967), Dr.med. 1971. Han bygget opp og ledet Virologisk seksjon ved Bakteriologisk institutt, Rikshospitalet. Degré har arbeidet som overlege og professor II ved Virologisk avdeling, Statens Institutt for Folkehelse, og fra 1987 som professor I ved Mikrobiologisk Institutt, Rikshospitalet. Hans hovedinteresse og forskningsfelt har vært organismens forsvar mot infeksjoner med bakterier og virus og med spesiell vekt på interferon, infeksjoner hos immunsvekkede pasienter, spesielt med cytomegalovirus. Han har arbeidet med mikrobiologisk diagnostikk i 40 år og har lang undervisningserfaring. Miklos Degré er medforfatter og redaktør for en rekke fag- og lærebøker.

Tor-Arne Hagve

Tor-Arne Hagve (f. 1953) er spesialist i medisinsk biokjemi, overlege ved Laboratoriemedisinsk senter, Akershus Universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Oslo.

Hans hovedinteresse innen medisinsk biokjemi er analytisk hematologi, lipidstoffstoffskiftet og anemidiagnostikk. Forskningsinteressen har i alle år vært fokusert på reguleringsmekanismer for omsetning av lange flerumettede fettsyrer. Han har hatt flere gjesteforskeropphold i USA og Frankrike. Han har i en årrekke vært involvert i publisering av lærebøker og tidsskrifter og har de siste ti år vært redaktør for ”The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation”.

Han har bred erfaring i undervisning av leger, sykepleiere og bioingeniører, både i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanning.

Per Holck

Per Holck

Per Holck (f. 1942) er professor emeritus, dr.med.

Han underviser i anatomi ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og har også undervist fysioterapi- og mensendieckstudentene ved Høgskolen i Oslo gjennom flere år. Han har dessuten vært bedriftslege ved Den Norske Opera og Nasjonalballetten i en årrekke. Holck har biologisk antropologi og rettsantropologi som sine spesialfelt.

Gunnar Nicolaysen

Gunnar Nicolaysen

Gunnar Nicolaysen (f. 1940) er utdannet lege (1964) og dr.med. i 1971. Han var i mange år professor i fysiologi ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og er nå professor emeritus.

Han har undervist i fysiologi fra 1967 til 2013, mest ved medisinstudiet, men også andre studentgrupper, herunder sykepleiere under spesialistutdanning. Han har i flere år arbeidet ved University of California, San Francisco. I de siste tolv årene av sin yrkeskarriere var han instituttleder ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsområde har særlig vært sirkulasjons- og respirasjonsfysiologi.

Hedvig Nordeng

Hedvig Nordeng

Hedvig Nordeng (f. 1972) er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hun er utdannet farmasøyt og har en doktorgrad fra det medisinske fakultet ved Fakultetsdivisjonen Rikshospitalet. Hennes hovedinteresser er sikkerhet ved bruk av legemidler til gravide og ammende. Hun arbeider særlig med farmakoterapi og farmakoepidemiologi. Hun har bred erfaring i undervisning av leger, jordmødre, helsesøstre og farmasøyter, både i grunnutdanning og i videre- og etterutdanning. I tillegg til å være en av bokas redaktører er Hedvig Nordeng forfatter av kapitlene 1 «Grunnleggende kunnskap», 17 «Legemidler ved sykdommer i øyet», 18 «Legemidler ved øre-, nese- og halssykdommer», 24 «Barn og legemidler», 25 «Legemidler til gravide og ammende» og 33 «Plantebaserte medisiner».

Olav Spigset

Olav Spigset

Olav Spigset (f. 1963) er overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital og professor i klinisk farmakologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Hans hovedinteresseområder er legemiddelsikkerhet, framfor alt relatert til bivirkninger, interaksjoner og forhold som påvirker effekten av legemidler. Han arbeider særlig med legemidler som brukes ved psykiske sykdommer. Han har bred erfaring i undervisning av leger, sykepleiere og farmasøyter, både i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanning.

Merete Steen

Merete Steen

Merete Steen (f. 1953) er spesialist i samfunnsmedisin og Master of Public Health.

Hun har arbeidet i ulike deler av primærhelsetjenesten, som høgskolelektor i sykepleierutdanningen ved VID vitenskapelig høgskole og som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn med smittevern som ett av flere arbeidsfelt. Hun er særlig interessert i evolusjonsperspektivet i mikrobiologien, normalfloraens betydning for vår helse og utvikling, forebygging av infeksjonssykdommer og smittevernberedskap. Hun er medforfatter av læreboka Økologisk helselære.

 

Stein Ørn

Stein Ørn (f. 1968) er Ph.D, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Han har i mange år undervist sykepleiere, medisinstudenter og leger, både i grunnutdanningen og i etter- og videreutdanningen. Han er i redaksjonskomiteen for to internasjonale kardiologiske tidsskrift, og er forfatter i Legemidler og bruken av dem og Undersøkelser ved sykdom. Ørn er forfatter av kapitlene 5 «Sirkulasjonsforstyrrelser» og  9 «Hjerte- og karsykdommer» og medforfatter i kapittel 23 «Sykdommer i bevegelsesapparatet».