Verdighet og sårbarhet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
212 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205513921

Verdighet og sårbarhet

en vitenskapelig antologi

Boken belyser verdighet hos sårbare grupper i helsetjenesten.
Pris 329,00

Bestill vurderingseksemplarer

Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet. Videre omhandles temaer som opplevd verdighet hos mennesker med demens, eldre, barn, innvandrerkvinner, pårørende, selvmordsnære og døende. Bidragene i antologien springer ut av forskning på ulike deler av klinisk praksis – sykehjem, hjemmebasert omsorg, ulike enheter i somatiske og psykiatriske sykehus, prehospitale tjenester samt rehabilitering.

Målgruppene for antologien er vitenskapelig ansatte ved helsefagutdanninger ved universiteter og høgskoler, klinikere, samt master- og ph.d.-studenter i helsevitenskap. Bachelorstudenter vil også kunne ha nytte av antologien.