Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
536 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205516700

Psykiske lidelser – faglig forståelse og terapeutisk tilnærming

Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver

I denne læreboken presenteres kunnskap fra ulike perspektiver og fagområder på det psykiske helsefeltet samlet i en og samme bok.
Pris 649,00

Bestill vurderingseksemplarer

Bokens ulike deler fokuserer på sentrale kunnskapsområder, og kapitlene er skrevet av forfattere som formidler oppdatert kunnskap og forskning på sine respektive fagfelt. Det har vært et sentralt anliggende i boken å bidra til å tydeliggjøre og styrke det sykepleiefaglige perspektivet innenfor psykisk helsearbeid.

Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie og andre helse- og sosialfag, men er også tilpasset videreutdannings- og mastergradsstudenter i psykisk helsearbeid, klinisk allmennsykepleie og andre relevante helse- og sosialfaglige mastergradsstudier. Boken kan også være nyttig for praksisveiledere, lærere og klinikere som ønsker å lese seg opp og få en samlet oversikt over den bredde, dybde og kompleksitet som det psykiske helsefeltet innebærer.

Se innholdsfortegnelse: