Ursula Småland Goth

Ursula Småland Goth (f.1961) er utdannet siviløkonom, epidemiolog og sykepleier.

Hun tok  sin doktorgrad i samfunnsmedisin med spesialisering i helsetjenesteforskning og migrasjonshelse og er i dag ansatt som professor ved VID vitenskaplelige høgskole.

 

Fallback image

Utgivelser