Dag Lyngar

Dag Lyngar er en av Norges fremste eksperter på roser. Han har en stor rosehage på Kapp ved Mjøsa. Du kan besøke nettstedet hans der han har publisert bilder av roser fra hagen sin.

Utgivelser