Guro Øiestad

1960 -

Guro Øiestad er psykologspesialist og førstelektor ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hun har privat praksis, og driver kurs og foredragsvirksomhet for arbeidslivet. Hun underviser også for Norsk Psykologforening. 

(www.angstogjubel.no).

Utgivelser