Tor Inge Romøren

1947 -

Tor Inge Romøren er dr.philos. og tidligere professor, faglig leder av Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik og redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning.

Han har også arbeidet som helsesjef i Larvik kommune, forsker ved Folkehelsa og ved NOVA, og som forskningsleder i Norges forskningsråd. Hans utgivelser omfatter bl.a. Den fjerde alderen (2001), Last Years of Long Lives – The Larvik Study (2003) og Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene: tjenestemottakere, hjelpebehov og tilbud (2003).

Fallback image

Utgivelser