Om læreverket Amigos

Spansk for ungdomstrinnet

Amigos er et komplett læreverk i spansk for ungdomstrinnet, revidert til LK20. Den nye utgaven av læreverket er heldigital og tilbyr varierte og fleksible ressurser spesielt tilrettelagt for innlæring av et nytt språk.

Amigos legger stor vekt på kommunikasjon og har den aktive elev i sentrum. Elevene lærer relevante, høyfrekvente ord, uttrykk og setningsstrukturer slik at de kan ta i bruk språket og kommunisere fra første stund.

Les mer om 2. fremmedspråk i Skolestudio

Dette får du i Amigos

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning 
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig 
  • Grammatikk- og ordtrening 
  • Lyttetrening 
  • Lydstøtte 
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon 
  • Årsplaner
  • Lærerveiledning*

*Lærerveiledningen er under arbeid.

 

Få gratis prøvetilgang!

Logg inn med din Feide-bruker på skolestudio.no og velg Amigos. Både elever og lærere kan prøve alle fagrom i Skolestudio kostnadsfritt i 30 dager. 

Prøv nå

Læremidler for Amigos