Om læreverket Amigos

Spansk for ungdomstrinnet

Amigos legger stor vekt på kommunikasjon og har den aktive elev i sentrum. Elevene lærer relevante, høyfrekvente ord, uttrykk og setningsstrukturer slik at de kan ta i bruk språket og kommunisere fra første stund.

Les mer om 2. fremmedspråk i Skolestudio

Spansk for ungdomstrinnet

Dette får du i Amigos

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning 
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig 
  • Grammatikk- og ordtrening 
  • Lyttetrening 
  • Lydstøtte 
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon 
  • Lærerveiledning 

Innen utgangen av september 2022 vil Amigos 8–10 være helt komplett, men det er rikelig innhold til å undervise på alle tre trinn allerede nå. 

Gettyimages 175824438 Marked

Få gratis prøvetilgang!

Logg inn med din Feide-bruker på skolestudio.no og velg Amigos. Både elever og lærere kan prøve alle fagrom i Skolestudio kostnadsfritt i 30 dager. 

Prøv nå

Læremidler Amigos