Om læreverket Amigos

Spansk for ungdomstrinnet

Amigos legger stor vekt på kommunikasjon og har den aktive elev i sentrum. Elevene lærer relevante, høyfrekvente ord, uttrykk og setningsstrukturer slik at de kan ta i bruk språket og kommunisere fra første stund. 

Les mer

Spansk for ungdomstrinnet

Dette får du i Amigos

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning 
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig 
  • Grammatikk- og ordtrening 
  • Lyttetrening 
  • Lydstøtte 
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon 
  • Lærerveiledning 

Til skolestart 2021 vil lydstøtte komme på plass, og i løpet av skoleåret 2021/2022 vil det utvikles stadig flere temaer og ressurser til Amigos. 

Gettyimages 175824438 Marked

Tidligere utgaver av Amigos