Parallellversjon av Enter

Nå er det enda lettere å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev i Skolestudio! Vi har lansert en parallellversjon av læremiddelet Enter Fagrom.

Parallellversjonen er laget for elever på ungdomstrinnet som trenger særskilt tilrettelegging i form av visuell støtte, forenklede tekster, ordforklaringer og filmer.

Les mer om parallellversjonen

Skjermbilde 2023 08 15 Kl. 11.23.57

Se våre nye pakkeløsninger: 
Les mer om Gyldendal Skolestudio

Pakkeløsning 8-10

Trykte og digitale læremidler

Forslag til produktkombinasjon:
Last ned oversikt i PDF her

Produktkombinasjon Enter 8-10

Fem grunner til å velge Enter

Enter er et komplett læreverk i engelsk for ungdomstrinnet, revidert i tråd med LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg.

Spennende temaer som bidrar til engasjement og lærelyst

Stor bredde og variasjon i oppgaver og tekster

Aktiv bruk av lesestrategier bidrar til økt tekstforståelse hos elevene

Innlæring av språkkunnskap og grammatikk er nært knyttet til tekstene i boka

Tilgjengelig som heldekkende læreverk både som bok og digitalt

Ønsker du å vurdere Enter?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

 


Aktivitetskalender

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Nyttig lesning

Forfattere

Elizabeth Diskin

Elizabeth Diskin

Elizabeth Diskin jobber som rådgiver ved Nesodden Videregående skole. Hun har mellomfag i engelsk fra UiO samt PPU med fagdidaktikk i engelsk fra Høyskolen i Buskerud og har lang erfaring som engelsklærer i ungdomsskolen. Elizabeth er opprinnelig fra England og forfatter av Enter 8-10. 

Knut Kasbo

Knut Kasbo

Knut Kasbo er lektor ved Engebråten skole, hvor han underviser i engelsk og samfunnsfag. Han har engelsk grunnfag ved UiO hvor deler av studiet er gjennomført ved universitetet i York. I tillegg har Knut en mastergrad i historie og PPU med fagdidaktikk i engelsk fra UiO. Forfatter på Enter 8.

Kirsti Grana Winsvold

Kirsti Grana Winsvold

Kirsti Grana Winsvold er rektor ved Mellom-Nes barneskole, har vært assisterende rektor ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, og har jobbet som lærer i engelsk og KRLE siden 1994. Hun har blant annet PPU med KRLE og engelsk fra Universitet i Oslo, samt lederutdanning fra BI i sin utdanning. Kirsti er forfatter av Enter 8-10.