Enter1

Revidert i tråd med fagfornyelsen

I ny utgave er det lagt større vekt på utforskende tilnærming, kritisk tenkning, kreativitet og tekster som aktualiserer de tverrfaglige temaene.

Enter2

Tverrfaglige temaer

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Enter3

Dybdelæring

Enter sikrer dybdelæring gjennom et rikt tekstutvalg og oppgaver som lar elevene samarbeide, utforske og gå i dybden.

Utgivelser til nye læreplaner

  8. trinn 9. trinn 10. trinn Tillegg      
               
Enter I salg  I salg 2021 Basic Skills: I salg       
       

 

     
Enter i Skolestudio I salg 2020 2021

Basic Skills i Skolestudio

     

 

Komplett oversikt over utgivelser

Enter Epost1 Mockup

Trykte og digitale læremidler

Webinar om Enter

Digitale kurs og opptak fra webinar

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid

Bli bedre kjent med Enter sine produkter

Enter i ny utgave

Revidert til fagfornyelsen

  • Et mangfold av elevnære temaer og kreative oppgaver
  • Basic Skills, elevens egen redskapsbok
  • Grammatikk og språkinnlæring satt i kontekst
  • Legger til rette for fleksibel og differensiert undervisning

Les mer 

Gyldendal Detaljer Teigar 1178

Enter i Skolestudio

Et digitalt læringsmiljø

Fra skolestart 2020 vil Enter bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til fagfornyelsen.

Les mer

Elever Med Ipad UVI Enter2 Mindre

Digitale kurs og presentasjoner

Du finner alt i Gyldendal Fagtid

Skulle du gjerne vært på kurs med oss? Eller fått høre hva forfatterne selv tenker om engelskfaget på 8.–10. trinn? Her har vi samlet alle videopresentasjoner på ett sted, så du enkelt kan finne fram til det du er interessert i.

Gå til Fagtid

Fagtid Illustrasjonsbilde5

Mer om læreverket Enter

Forfattere av Enter

Elizabeth Diskin

Elizabeth Diskin

Elizabeth Diskin jobber som rådgiver ved Nesodden Videregående skole. Hun har mellomfag i engelsk fra UiO samt PPU med fagdidaktikk i engelsk fra Høyskolen i Buskerud og har lang erfaring som engelsklærer i ungdomsskolen. Elizabeth er opprinnelig fra England og forfatter av Enter 8-10. 

Kirsti Grana Winsvold

Kirsti Grana Winsvold

Kirsti Grana Winsvold er rektor ved Mellom-Nes barneskole, har vært assisterende rektor ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, og har jobbet som lærer i engelsk og KRLE siden 1994. Hun har blant annet PPU med KRLE og engelsk fra Universitet i Oslo, samt lederutdanning fra BI i sin utdanning. Kirsti er forfatter av Enter 8-10.

Knut  Kasbo

Knut Kasbo

Knut Kasbo er lektor ved Engebråten skole, hvor han underviser i engelsk og samfunnsfag. Han har engelsk grunnfag ved UiO hvor deler av studiet er gjennomført ved universitetet i York. I tillegg har Knut en mastergrad i historie og PPU med fagdidaktikk i engelsk fra UiO. Forfatter på Enter 8.

"Jeg som engelsklærer er svært begeistret for Enter, og det var elevene mine også, da jeg brukte verket der jeg jobbet tidligere. Dette verket tilbyr en helhet som stimulerer elevenes utforskertrang, engasjement og interesser. Tekstene treffer godt med tanke på vanskelighetsgrad, variasjon og nærhet til elevenes verden. Oppgavene er relevante og gode, og lærerveiledningen hjelper meg til å få oversikt, ideer til metoder og bakgrunnsinformasjon. Jeg liker svært godt at Enter legger vekt på vokabularbygging og strukturer."
Sonia Nakbi, Grimstad Ungdomsskole