Enter1

Revidert i tråd med fagfornyelsen

I ny utgave er det lagt større vekt på utforskende tilnærming, kritisk tenkning, kreativitet og tekster som aktualiserer de tverrfaglige temaene.

Enter2

Tverrfaglige temaer

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Enter3

Dybdelæring

Enter sikrer dybdelæring gjennom et rikt tekstutvalg og oppgaver som lar elevene samarbeide, utforske og gå i dybden.

Enter - kort fortalt:

Enter i Skolestudio

Fra skolestart 2020 vil Enter bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til fagfornyelsen.

Les mer

Enter I Skolestudio Guux Info

Enter i ny utgave

Enter ivaretar elevenes språklige utvikling. Bruken av nye innfallsvinkler lar elevene oppleve gleden av å utforske og bruke det engelske språket, i og utenfor klasserommet.

  • Et mangfold av elevnære temaer og kreative oppgaver
  • Basic Skills, elevens egen redskapsbok
  • Grammatikk og språkinnlæring satt i kontekst
  • Legger til rette for fleksibel og differensiert undervisning

 

Les mer

Enter i ny utgave!

Trykte og digitale læremidler

Hvilke trinn kommer når?

  8. trinn 9. trinn 10. trinn Tillegg      
Enter 2020 2020 2020 Basic Skills: 2020       
Enter i Skolestudio 2020 2021 2021

Basic Skills i Skolestudio: I løpet av høsten 2020 

     
               

 

"Jeg som engelsklærer er svært begeistret for Enter, og det var elevene mine også, da jeg brukte verket der jeg jobbet tidligere. Dette verket tilbyr en helhet som stimulerer elevenes utforskertrang, engasjement og interesser. Tekstene treffer godt med tanke på vanskelighetsgrad, variasjon og nærhet til elevenes verden. Oppgavene er relevante og gode, og lærerveiledningen hjelper meg til å få oversikt, ideer til metoder og bakgrunnsinformasjon. Jeg liker svært godt at Enter legger vekt på vokabularbygging og strukturer."
Sonia Nakbi, Grimstad Ungdomsskole

Nyheter

Forfattere

Elizabeth Diskin

Elizabeth Diskin

Elizabeth Diskin jobber som rådgiver ved Nesodden Videregående skole. Hun har mellomfag i engelsk fra UiO samt PPU med fagdidaktikk i engelsk fra Høyskolen i Buskerud og har lang erfaring som engelsklærer i ungdomsskolen. Elizabeth er opprinnelig fra England og forfatter av Enter 8-10. 

Kirsti Grana Winsvold

Kirsti Grana Winsvold

Kirsti Grana Winsvold er rektor ved Mellom-Nes barneskole, har vært assisterende rektor ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, og har jobbet som lærer i engelsk og KRLE siden 1994. Hun har blant annet PPU med KRLE og engelsk fra Universitet i Oslo, samt lederutdanning fra BI i sin utdanning. Kirsti er forfatter av Enter 8-10.

Knut  Kasbo

Knut Kasbo

Knut Kasbo er lektor ved Engebråten skole, hvor han underviser i engelsk og samfunnsfag. Han har engelsk grunnfag ved UiO hvor deler av studiet er gjennomført ved universitetet i York. I tillegg har Knut en mastergrad i historie og PPU med fagdidaktikk i engelsk fra UiO. Forfatter på Enter 8.