Enter1

Revidert i tråd med fagfornyelsen

I ny utgave er det lagt større vekt på utforskende tilnærming, kritisk tenkning, kreativitet og tekster som aktualiserer de tverrfaglige temaene.

Enter2

Tverrfaglige temaer

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Enter3

Dybdelæring

Enter sikrer dybdelæring gjennom et rikt tekstutvalg og oppgaver som lar elevene samarbeide, utforske og gå i dybden.

En god skolestart med Enter

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i engelsk på ungdomstrinnet.

Se mer

En God Skolestart Med Enter

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Enter?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider finner du digitale vurderingseksemplarer av svært mange av våre bøker. Klikk deg fram til ditt trinn og bla i boka – helt gratis og uten innlogging. 

Bla i bøkene

Du kan også aktivere gratis prøvelisenser på de digitale læremidlene Smart Bok, Enter Fagrom og Enter Basic Skills i Skolestudio. Logg inn på skolestudio.no med din Feide-bruker og velg produktene du ønsker å prøve. 

Gå til Skolestudio

Vi tilbyr å sende ett vurderingseksemplar av utvalgte bøker til skoler som ønsker å vurdere våre læremidler. For barnetrinnet tilbyr vi Lærerens bok på 1. 3. og 5. trinn og på ungdomstrinnet elevbok for 9. og 10. trinn. Målformen på våre vurderingseksemplarer er bokmål. Fysiske vurderingseksemplarer er et tilbud til fagansvarlige ved undervisningsstedet for vurdering av boka, og er ikke til personlige eie. 

Enter Epost1 Mockup

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Kurskalender


Bli bedre kjent med Enter

Dette er Enter

Inkluderende og fleksibel engelsklæring

Kritisk tenkning og en utforskende tilnærming er viktig i Enter, som er bygget på målet om aktive elever i klasserommet. – Læreverket lar elevene oppleve gleden ved å utforske det engelske språket, forteller lærebokforfatteren.

Les mer

Enter.Elever

Enter i Skolestudio

Et digitalt læringsmiljø

I Skolestudio er alle Gyldendals digitale læremidler til Kunnskapsløftet 2020 samlet på ett sted.

Enter 8–10 Fagrom tar utgangspunkt i bøkene Enter 8, 9, og 10 og dekker alle kompetansemål i læreplanen i engelsk for ungdomstrinnet. Enter 8–10 Fagrom passer godt sammen med Enter 8–10 Basic Skills, et sted der elevene får ressurser i å trene på sine grunnleggende ferdigheter i engelsk.

Les mer

Elever Med Ipad UVI Enter2 Mindre

Digitale kurs og presentasjoner

Du finner alt i Gyldendal Fagtid

Skulle du gjerne vært på kurs med oss? Eller fått høre hva forfatterne selv tenker om engelskfaget på 8.–10. trinn? Her har vi samlet alle videopresentasjoner på ett sted, så du enkelt kan finne fram til det du er interessert i.

Gå til Fagtid

Fagtid Illustrasjonsbilde5

Utgivelser til LK20

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
Enter
Enter Basic Skills
Enter Fagrom i Skolestudio
Enter Basic Skills i Skolestudio

 

 

 

 

 

Komplett oversikt over utgivelser

Enter Epost1 Mockup

Forfattere

Elizabeth Diskin

Elizabeth Diskin

Elizabeth Diskin jobber som rådgiver ved Nesodden Videregående skole. Hun har mellomfag i engelsk fra UiO samt PPU med fagdidaktikk i engelsk fra Høyskolen i Buskerud og har lang erfaring som engelsklærer i ungdomsskolen. Elizabeth er opprinnelig fra England og forfatter av Enter 8-10. 

Knut Kasbo

Knut Kasbo

Knut Kasbo er lektor ved Engebråten skole, hvor han underviser i engelsk og samfunnsfag. Han har engelsk grunnfag ved UiO hvor deler av studiet er gjennomført ved universitetet i York. I tillegg har Knut en mastergrad i historie og PPU med fagdidaktikk i engelsk fra UiO. Forfatter på Enter 8.

Kirsti Grana Winsvold

Kirsti Grana Winsvold

Kirsti Grana Winsvold er rektor ved Mellom-Nes barneskole, har vært assisterende rektor ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, og har jobbet som lærer i engelsk og KRLE siden 1994. Hun har blant annet PPU med KRLE og engelsk fra Universitet i Oslo, samt lederutdanning fra BI i sin utdanning. Kirsti er forfatter av Enter 8-10.

"Jeg som engelsklærer er svært begeistret for Enter, og det var elevene mine også, da jeg brukte verket der jeg jobbet tidligere. Dette verket tilbyr en helhet som stimulerer elevenes utforskertrang, engasjement og interesser. Tekstene treffer godt med tanke på vanskelighetsgrad, variasjon og nærhet til elevenes verden. Oppgavene er relevante og gode, og lærerveiledningen hjelper meg til å få oversikt, ideer til metoder og bakgrunnsinformasjon. Jeg liker svært godt at Enter legger vekt på vokabularbygging og strukturer."
Sonia Nakbi, Grimstad Ungdomsskole