Element - nytt naturfagverk til fagfornyelsen

Vi utgir et nytt naturfagverk til fagfornyelsen. Det heter Element.

Les mer om Element her

Om Eureka!

- nøkkelen til å forstå naturfag

Eureka! tar elever og lærere på alvor og er utviklet i tett samarbeid med praktiserende lærere.

Læreverket er skrevet slik at det skal være lett å lære og forstå naturfag. Bøkene har tydelig faglig fokus, ryddig struktur og instruktive tegninger og foto. Bildetekstene spiller på lag med øvrig tekst. Tilrettelagt for variert undervisning. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært gode, og Eureka! er markedsleder i faget.

Les mer

Om Eureka!

Læremidler

Nyheter

Forfatterne

Hannisdal  Andreas

Hannisdal Andreas

Andreas Hannisdal har tidligere jobbet ved forskningsavdelingen til Aibel, en av Norges ledende systemleverandører til olje- og gassindustrien. Han har doktorgrad i «Karakterisering av petroleum og emulsjoner» fra NTNU. Andreas er forfatter av olje og gass i Eureka! 10.

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland jobber som leder for Naturfagsenteret. Hun har doktorgrad i museumsformidling av geologi og undervist førskolelærere ved HiOA. Merethe har også deltatt i læreplanarbeid. Hun er forfatter av geologidelen i Eureka! 8.

Merete Hannisdal

Merete Hannisdal

Merete Hannisdal har undervist i naturfagene i grunnskole, videregående skole og lærerutdanning.

Hun har arbeidet ved HiOA (OsloMet) og ved Skolelaboratoriet i kjemi ved Universitetet i Oslo. Hannisdal har deltatt i nasjonalt fagplanarbeid, og er forfatter av kjemidelen i læreverket Eureka! 8-10 (Gyldendal) i naturfag for ungdomstrinnet, er medforfatter av læreverket Kjemien stemmer (Cappelen Damm) for programfaget kjemi i videregående skole og av Kjemi fagdidaktikk (Cappelen Damm) for masterutdanningen.

John Haugan

John Haugan

John Haugan er dosent i realfag ved HiOA. Han har fysikk som hovedfag og har forsket innen teknologi i Det Norske Veritas og undervist i grunnskole, videregående skole og ingeniørutdanningen. John har ledet arbeidet med nasjonale læreplaner i programfaget «Fysikk» i Kunnskapsløftet og skrevet bøker i fysikk og matematikk.  Han er forfatter av fysikk- og teknologidelen i Eureka! 8, 9 og 10.

Morten Munkvik

Morten Munkvik

Morten Munkvik er allmennlege og har i flere år undervist i medisin. Han har bred undervisningserfaring med ungdom innen fagfeltet kropp og seksualitet. Morten har jobbet i P3-programmet «JuntaFil», i NRKs «Newton», på SUSS-telefonen og ved Klinikk for seksuell opplysning. Morten er forfatter av biologidelen i Eureka! 9.

Jørn Nyberg

Jørn Nyberg

Jørn Nyberg er leder ved fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, institutt for matematikk og naturfag ved HiBV. Han har vært koordinator for kompetanseheving i naturfag og sittet i redaksjonen for tidsskriftet «Naturfag». Jørn har undervist i ungdomsskole og videregående skole. Han er forfatter av biologidelen i Eureka! 8.

Kari  Synnes

Kari Synnes

Kari Synnes er høgskolelektor ved HiOA, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har undervist i grunnskole og videregående skole. Kari har også arbeidet ved Skolelaboratoriet i biologi ved UiO. Hun er forfatter av biologidelen i Eureka! 10.