Om læreverket En route

Fransk for ungdomstrinnet

En route er et helt nytt læreverk i fransk for ungdomstrinnet, utviklet til LK20. Læreverket er heldigitalt og tilbyr varierte og fleksible ressurser spesielt tilrettelagt for innlæring av et nytt språk.

En route legger vekt på kommunikasjon og ulike tilnærminger til språket, slik at elevene kan bli aktive språkbrukere så tidlig som mulig. Ved å følge progresjonen i læreverket, vil eleven gradvis kunne ta i bruk nye uttrykksmåter for å kommunisere om blant annet dagligdagse og personlige temaer.

Les mer om 2. fremmedspråk i Skolestudio

Dette får du i En route

Komplett læreverk med lærerveiledning!

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning 
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig 
  • Grammatikk- og ordtrening 
  • Lyttetrening
  • Lydstøtte 
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon 
  • Lærerveiledning
  • Årsplaner

Få gratis prøvetilgang!

Logg inn med din Feide-bruker på skolestudio.no og velg En route. Både elever og lærere kan prøve alle fagrom i Skolestudio kostnadsfritt i 30 dager. 

Prøv nå

Læremidler for En route

Se våre nye pakkeløsninger: 
Les mer om Gyldendal Skolestudio

Pakkeløsning 8-10

Forfattere

Anne Gro Isaksen

Anne Gro Isaksen

Anne Gro Isaksen er lektor med master i fransk, nordisk mellomfag, historie grunnfag og tysk fra Universitetet i Oslo.  I tillegg har hun mediekunnskap fra Høgskolen i Volda. 

Anne Gro har i to år vært seksjonsleder ved Lycée Pierre Corneille i Rouen. Hun har også arbeidet som fagkonsulent med ansvar for fremmedspråk og internasjonalisering i Utdanningsetaten i Oslo.

Hun har jobbet som faglærer i fransk, norsk, tysk og samfunnsfag i en årrekke. I tillegg har hun i flere år vært ansvarlig for fransk-norsk kulturutveksling for elever i ungdomsskolen. Hun er også sosialpedagogisk rådgiver.

Anita Nyberg

Anita Nyberg

  

Anita Nyberg er utdannet ved Université d'Orléans  (Frankrike), Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Agder med hovedfag i engelsk, to års studier i fransk og grunnfag i samtidshistorie. Hun har PPU fra Universitetet i Oslo, har jobbet i 3 år som fagdidaktiker i fransk ved ILS, UiO, og har undervist i ungdomsskolen siden 2002. Hun satt også i UDIRs arbeidsgruppe for fagfornyelsen i fremmedspråk. 

Anita var bosatt i Frankrike i en årrekke, og har siden tidlig ungdom hatt sterk interesse for fransk språk og kultur.