Om læreverket En route

Fransk for ungdomstrinnet

En route legger vekt på kommunikasjon og ulike tilnærminger til språket, slik at elevene kan bli aktive språkbrukere så tidlig som mulig. Ved å følge progresjonen i læreverket, vil eleven gradvis kunne ta i bruk nye uttrykksmåter for å kommunisere om blant annet dagligdagse og personlige temaer.

Les mer om 2. fremmedspråk i Skolestudio

Fransk for ungdomstrinnet

Dette får du i En route

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning 
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig 
  • Grammatikk- og ordtrening 
  • Lyttetrening
  • Lydstøtte 
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon 
  • Lærerveiledning
  • Årsplaner 

I løpet av skoleåret 2021/2022 vil det utvikles lydstøtte og stadig flere temaer og ressurser til En route. 

JET3758 Low (1)

Få gratis prøvetilgang!

Logg inn med din Feide-bruker på skolestudio.no og velg En route. Både elever og lærere kan prøve alle fagrom i Skolestudio kostnadsfritt i 30 dager. 

Prøv nå

Læremidler En route

Forfattere

Anne Gro Isaksen

Anne Gro Isaksen

Anne Gro Isaksen er lektor med master i fransk, nordisk mellomfag, historie grunnfag og tysk fra Universitetet i Oslo.  I tillegg har hun mediekunnskap fra Høgskolen i Volda. 

Anne Gro har i to år vært seksjonsleder ved Lycée Pierre Corneille i Rouen. Hun har også arbeidet som fagkonsulent med ansvar for fremmedspråk og internasjonalisering i Utdanningsetaten i Oslo.

Hun har jobbet som faglærer i fransk, norsk, tysk og samfunnsfag i en årrekke. I tillegg har hun i flere år vært ansvarlig for fransk-norsk kulturutveksling for elever i ungdomsskolen. Hun er også sosialpedagogisk rådgiver.

Anita Nyberg

Anita Nyberg

  

Anita Nyberg er utdannet ved Université d'Orléans  (Frankrike), Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Agder med hovedfag i engelsk, to års studier i fransk og grunnfag i samtidshistorie. Hun har PPU fra Universitetet i Oslo, har jobbet i 3 år som fagdidaktiker i fransk ved ILS, UiO, og har undervist i ungdomsskolen siden 2002. Hun satt også i UDIRs arbeidsgruppe for fagfornyelsen i fremmedspråk. 

Anita var bosatt i Frankrike i en årrekke, og har siden tidlig ungdom hatt sterk interesse for fransk språk og kultur.