Om læreverket En route

Fransk for ungdomstrinnet

En route legger vekt på kommunikasjon og ulike tilnærminger til språket, slik at elevene kan bli aktive språkbrukere så tidlig som mulig. Ved å følge progresjonen i læreverket, vil eleven gradvis kunne ta i bruk nye uttrykksmåter for å kommunisere om blant annet dagligdagse og personlige temaer. 

Les mer

Fransk for ungdomstrinnet

Dette får du i En route

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning 
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig 
  • Grammatikk- og ordtrening 
  • Lyttetrening
  • Lydstøtte 
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon 
  • Lærerveiledning 

Til skolestart 2021 vil lydstøtte komme på plass, og i løpet av skoleåret 2021/2022 vil det utvikles stadig flere temaer og ressurser til En route. 

JET3758 Low (1)

Trykte og digitale læremidler