Om læreverket Spitze

Tysk for ungdomstrinnet

Spitze legger til rette for en engasjerende og variert tilnærming til tysk språk og kultur. Ved å starte med enkle, men nyttige ord og uttrykk bidrar Spitze til at elevene tidlig skal bli aktive språkbrukere. 

Les mer

Tysk for ungdomstrinnet

Dette får du i Spitze

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning 
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig 
  • Grammatikk- og ordtrening 
  • Lyttetrening 
  • Lydstøtte
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon 
  • Lærerveiledning 

I løpet av skoleåret 2021/2022 vil det utvikles lydstøtte og stadig flere temaer og ressurser til Spitze. 

Skolestart Hva Forventer Jeg Av Norskfaget Productimage

Få gratis prøvetilgang!

I påvente av at vi ferdigstiller fagene tysk, fransk og spansk for hele ungdomstrinnet i Skolestudio, får du nå tilbud om innholdet kostnadsfritt ut dette skoleåret. Fagene vil ha innhold til bruk på alle trinn, og vil bli komplett i løpet av skoleåret 2021/2022. Få din prøvetilgang ved å klikke på "Prøv gratis" på Spitze, Fagrom.

Læremidler for Spitze

Forfattere

Marianne Lysaker Mjaugeto

Marianne Lysaker Mjaugeto

Marianne Lysaker Mjaugeto er utdannet Cand. Philol. fra universitetet i Bergen og universitet i Oslo med hovedfag i tysk og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Hun har vært styremedlem i Tyskforum siden 2004. Hun har også grunnfag i matematikk, historie og psykologi. Hun har jobbet 20 år i videregående skole og undervist i tysk, historie, matematikk og psykologi. Marianne har også erfaring som lærebokforfatter i tysk, som en av forfatterne på Lieber Deutsch og Einfach Deutsch (tysk for videregående).

Annicken Repshus

Annicken Repshus

Annicken Repshus har mastergrad i tysk fra Universitet i Oslo og Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, Tyskland. Hun har også bachelor i Sport Management fra Norges Idrettshøgskole og Università degli Studi di Roma, i tillegg til årstudium i engelsk og praktisk-pedagogikk (PPU). Annicken har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen, med fagene tysk, engelsk og kroppsøving, og hun har også undervist på videregående.