Om læreverket Spitze

Tysk for ungdomstrinnet

Spitze legger til rette for en engasjerende og variert tilnærming til tysk språk og kultur. Ved å starte med enkle, men nyttige ord og uttrykk bidrar Spitze til at elevene tidlig skal bli aktive språkbrukere. 

Les mer

Tysk for ungdomstrinnet

Dette får du i Spitze

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning 
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig 
  • Grammatikk- og ordtrening 
  • Lyttetrening 
  • Lydstøtte
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon 
  • Lærerveiledning 

Til skolestart 2021 vil lydstøtte komme på plass, og i løpet av skoleåret 2021/2022 vil det utvikles stadig flere temaer og ressurser til Spitze. 

Skolestart Hva Forventer Jeg Av Norskfaget Productimage

Trykte og digitale læremidler