Mat og helse som kunnskapsfag

Mat og helse er et praktisk fag, men også et fag som i svært stor grad gjenspeiler sentrale utfordringer i vår tid. Gjennom arbeidet med faget skal elevene reflektere rundt eget kosthold, men også reflektere rundt hvordan mat og kosthold er nært knyttet sammen med lokale og globale utfordringer.

Les mer
 
   

 

Shutterstock 1175142100 Preview

Dette får du i mat og helse

Faglig innhold

  • Støtte til elevene i arbeidet med mat og helse på ulike måter, uten å gjøre faget for teoretisk og omfattende.
  • Innhold som tar opp kosthold og ernæring.
  • Innhold som tar opp problemstillinger knyttet til helseinformasjon, reklame og selvbilde.
  • Grunnleggende kunnskap som elevene trenger for å kunne reflektere selvstendig og kritisk
  • Tilbudet vårt i mat og helse i Skolestudio vil være en god støtte i arbeidet med sentrale kompetansemål faget mat og helse.
Shutterstock 1114192958 Preview

Samarbeid med The Flying Culinary Circus

verdens første omreisende kokkegruppe

Elevene skal ikke bare lese og reflektere. De skal oppleve mestring og glede, og få muligheten til å bli inspirerte og være kreative. Derfor har vi inngått et samarbeid med Mathias Herseth Spieler, kokk og deleier av firmaet The Flying Culinary Circus.
 
Gjennom filmer viser Mathias elevene både hvilke redskaper de bør benytte seg av på et kjøkken, og hvilke matlagingsteknikker de bør beherske. I tillegg presenterer vi elevene for oppskrifter. Disse kan elev og lærer ta utgangspunkt i for å utvikle elevenes praktiske ferdigheter i faget.

Læremidler for mat og helse