Dette er Min norsk ungdom

Min norsk ungdom Smart Øving er en adaptiv læringsressurs som gir eleven et individuelt tilpasset opplæringsløp. Du som lærer får kontinuerlig oversikt over hva eleven mestrer og ikke, et nyttig verktøy for å følge opp de ulike elevene.

Min norsk ungdom Smart Øving er basert på Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Vi tilbyr innhold til språknivå 1, 2 og 3. 

Elevene holdes slik i sin egen utviklingssone, og hver elev vil hele tiden møte utfordringer tilpasset eget behov.

Logg inn på Min norsk ungdom

 

Hva Er Adaptiv Laering Guux Info (1)

Fordeler med læreverket

  • Eleven får utfordringer tilpasset sitt nivå
  • Eleven får innsikt i egen læring 
  • Elever på ulikt nivå kan jobbe med samme tema
  • Læreren får oversikt over elevenes prestasjoner og nyttig innsikt til kunne differensiere undervisningen 
  • Differensiering frigjør tid for lærer og elev
Ressursbank Bygg

Hva er adaptiv læring?

Adaptiv læring i våre Smart Øving produkter, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs evner og utviklingsbehov. En elev som viser mestring av et lærestoff, får stadig med utfordrende oppgaver, mens en elev som sliter med lærestoffet, først vil få hjelp til øke sin kompetanse, for så å bygge videre på denne.

Kom I Gang Medium

Nyheter