Dette er Min norsk ungdom

Min norsk ungdom Smart Øving er en adaptiv læringsressurs som gir eleven et individuelt tilpasset opplæringsløp. Du som lærer får kontinuerlig oversikt over hva eleven mestrer og ikke, et nyttig verktøy for å følge opp de ulike elevene.

Min norsk ungdom Smart Øving er basert på Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Vi tilbyr innhold til språknivå 1, 2 og 3. 

Elevene holdes slik i sin egen utviklingssone, og hver elev vil hele tiden møte utfordringer tilpasset eget behov. 

Prøv gratis i 14 dager

MA65565

Læremidler for Min norsk ungdom Smart Øving


Slik fungerer Smart Øving

Hvordan skiller Smart Øving seg fra andre adaptive og nettbaserte øvingsverktøy? Hva er egentlig adaptivitet? Hvordan vet programmet hva eleven trenger å øve mer på?

Lær mer

Adaptivitet Animasjon