Multi 2-7 Smart Øving Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205543201

Multi 2-7 Smart Øving

Matematikk for barnetrinnet

Multi Smart Øving for 1. trinn avvikles fra skolestart 2024. Dette skyldes nye myndighetskrav og utgått teknologi. Videreutvikling og universell utforming av Multi Smart Øving for 2. til 7. trinn blir prioritert framover. Multi Smart Øving for 2. til 7. trinn vil fortsatt være tilgjengelig.
Pris 165,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

En elev som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse, for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem. Programmet forenkler arbeid med differensiering og frigjør tid for lærer og elev.

Les mer om Smart Øving

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris