Læren om musikk

og hvordan uttrykke seg musikalsk

Musikk er et aktivt fag der elevene skal lage, utøve og oppleve musikk. Gjennom faget skal eleven bli kjent med seg selv og vår kulturarv. Elevene skal få erfaring med å uttrykke seg musikalsk på ulike måter. De skal få erfaring med å jobbe kreativt med musikk, og få opplæring i verktøy og metoder. De skal også lære seg å lytte aktivt og å sette ord musikalske erfaringer.

Faglig innhold i musikk

Vi ønsker å støtte elevene i arbeidet med musikk på ulike måter, uten å gjøre faget for teoretisk og omfattende. Du vil til skolestart 2021 finne variert innhold som støtter elevene i det skapende arbeidet. Eksempler på dette er gitarskolen. Her får elevene gjennom instruksjonsfilmer en enkel steg for steg-opplæring i å spille gitar og tilhørende noteark til kurset, som viser gitargrep.

Elevene vil møte eksempler på ulike musikkulturer og musikktradisjoner, og får en introduksjon til europeisk musikkhistorie. Gjennom enkle, kortfattede tekster og mange konkrete eksempler, får elevene kjennskap til hvordan musikken både er formet av, og selv er med på å forme, vår identitetsforståelse og historie.

Tilbudet vårt i musikk 8-10 i Skolestudio, vår digitale læringsplattform, vil være en god støtte i arbeidet med sentrale kompetansemål faget.

Læremidler for musikk