Gaia 6, Samfunnsfag, Elevbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2007
216 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205341319

Gaia 6, Samfunnsfag, Elevbok

Samfunnsfag for barnetrinnet

Pris 559,00

Hvert enkelt fagkapittel består av grunntekster og tilleggstekster i ulike nivåer, markert med fargekoder. Grunntekstene er markert med blå farge. Tanken er at alle elever skal jobbe med disse tekstene. Tilleggs­tekstene er grønne (lettest) og røde (noe vanskelig­ere). Det er for eksempel mulig å «hoppe over» tilleggstekster, fordi de er uavhengige av hverandre. Dette er med på å gjøre stoffet mer lesevennlig for elevene. Oppbyggingen muliggjør også et fleksibelt differensieringssystem. Som et tenkt tilfelle kan vi for eksempel se for oss at en elev i en klasse kun leser de blå grunntekstene, en elev leser en grønn tekst i tillegg, en leser to grønne tekster, en leser to grønne og en rød osv.

Bakerst i hvert kapittel er det ett eller to oppslag med sammendrag, faktaspørsmål og oppgaver. Faktaspørsmålene er stilt på en slik måte at de har korte og entydige svar. Oppgavene er varierte, flere av dem med åpne løsninger.

Se eget nettsted