Utgivelsesår: 2008
64 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205382732

Safari 1-3, Les meir A

Les mer-serien består av fire lesebøker med tilhørende oppgaver for en differensiert undervisning.
Pris 195,00

Les mer A følger ABC-boka og tilbyr enkle øvetekster for elever som har knekt lesekoden tidlig.
Les mer B-D er gode overgansbøker til 3.trinn.