Lærerens bok A Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2019
168 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205519480

Lærerens bok A

Norsk for barnetrinnet

Pris 322,00

Salto 1A Lærerens bok er veiledningen til Salto 1A Elevbok. Lærerens bok inneholder konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning i lesing, skriving og muntlige ferdigheter, med systematisk progresjon og dybdelæring. Salto sikrer god sammenheng mellom læreplanens overordnete del, norskfagets kjerneelementer og kompetansemålene. Sidetallene i Lærerens bok svarer til sidetallene i elevboka, slik at det blir enkelt å orientere seg i de ulike komponentene.

Salto 1A Lærerens bok inneholder

  • oppgaver til hvert av oppslagene i elevboka
  • forslag til høytlesingslitteratur
  • språkleker, sanger og aktiviteter som passer i klasserommet, i skolegården eller ute i naturen
  • aktiviteter som legger til rette for systematisk arbeid med ord og begreper
  • læringsmål til hvert kapittel
  • samtalespørsmål som åpner for undring, refleksjon og utforsking
  • en engasjerende rammefortelling om heksa Ixi