Searching 10, Learner's book Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2008
336 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205353251

Searching 10, Learner's book

Engelsk for ungdomstrinnet

Hvert kapittel innledes med tydelige læringsmål og avsluttes med oppgaver der elevene må tenke gjennom sin egen læring.
Pris 645,00

Flere oppgaver av denne typen finnes i ressurspermen. Allekapitlene inneholder også en systematisk gjennomgang av et grammatisk emne ogen bestemt sjanger.
En oversiktlig gjennomgang av grammatikken i sin helhet finnes bak i elevboka.
Searching har en struktur og layout som gir god oversikt. Tydelig bruk avsymboler gjør det lett å finne fram. Læreverket legger vekt på sammensattetekster og
er derfor rikt illustrert. Originale illustra sjoner, kjent bildekunst ogfotografier belyser tekstene og gir inspirasjon.