Searching 10, Learner's book Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
336 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205353244

Searching 10, Learner's book

Engelsk for ungdomstrinnet

Hvert kapittel innledes med tydelige læringsmål og avsluttes med oppgaver der elevene må tenke gjennom sin egen læring.
Pris 609,00

Flere oppgaver av denne typen finnes i ressurspermen. Alle kapitlene inneholder også en systematisk gjennomgang av et grammatisk emne og en bestemt sjanger.
En oversiktlig gjennomgang av grammatikken i sin helhet finnes bak i elevboka.
Searching har en struktur og layout som gir god oversikt. Tydelig bruk av symboler gjør det lett å finne fram. Læreverket legger vekt på sammensatte tekster og er derfor rikt illustrert. Originale illustra sjoner, kjent bildekunst og fotografier belyser tekstene og gir inspirasjon.

Se eget nettsted