Utgivelsesår: 2008
96 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205383142

Searching 10, Read & Write, BM

Engelsk for ungdomstrinnet

Arbeidshefte som inneholder enklere versjoner av lesetekster fra Learner’s Book.
Pris 199,00

Tekstene er tilpasset elever som trenger ekstra leseopplæring.
Oppgavene i Read and Write gir øvelse i leseforståelse og stimu lerer begrepsinnlæringen. Read and Write er fleksibelt og kan brukes både som engangshefte eller flergangsbok. For noen
elever vil arbeidsheftet være et viktig supplement til grunnboka, for andre vil det være nok alene.
Til arbeidsheftet hører en egen CD.

Se eget nettsted