Searching 9, Learner's book Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2007
328 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205341883

Searching 9, Learner's book

Engelsk for ungdomstrinnet

Innholdsrik, motiverende og variert
Pris 645,00

Learner´s Bookinspirerer til leseglede gjennom et stort utvalg tekster og oppgaver. Mulighet til å velge ut fra eget ståsted gir elevene økt motivasjon og læringsutbytte. Differensieringen er ellers godt ivaretatt ved at mange tekster finnes på to nivåer. De enkleste tekstene er plassert i kapittelet, mens de vanskeligere er samlet bak i boka. Bak i boka finnes også ekstra tekster som gir flere utfordringer til de elevene som ønsker det. Strukturen og layouten er tydelig og oversiktlig, både i boka som helhet og innenfor hvert kapittel. Tydelig bruk av symboler gjør det lett å orientere seg. Searching legger vekt på sammensatte tekster og er derfor rikt illustrert både med originale illustrasjoner, kjent bildekunst og fotografier som belyser tekstene og gir inspirasjon.

Se eget nettsted