Searching kjennetegnes av et stort utvalg av tekster og oppgaver, og en utstrakt mulighet til å velge ut fra eget ståsted.

Læreverket gir kulturell kompetanse, blant annet gjennom gode presentasjoner av bildekunst og tekstlige sjangrer. Hvert kapittel tar for seg en bestemt sjanger og et grammatisk emne. Searching fokuserer på aktuelle og historiske temaer, og elevene får møte ulike engelskspråklige nasjoner i verden.
Det er lagt vekt på det estetiske gjennom vakker layout og spennende bilder.

Læreverket legger vekt på sammensatte tekster og er derfor rikt illustrert. Originale illustrasjoner, kjent bildekunst og gode fotografier belyser tekstene og gir inspirasjon.

Les, bla, prøv

Forfattere

Anne-Brit Naustdal Fenner

Anne-Brit Naustdal Fenner

Anne-Brit Naustdal Fenner er universitetslektor i engelsk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Hun har 30 års erfaring som engelsklærer i ungdomsskolen og har også undervist i engelsk språk og litteratur ved University of Newcastle.

Hun har deltatt i læreplanarbeid og i mange internasjonale prosjekter tilknyttet Europarådets arbeid med fremmedspråk og utdanning av fremmedspråkslærere ved The European Centre for Modern Languages i Graz. Prosjektene har vært knyttet til elevautonomi, bruk av IKT i språkopplæringen, utvikling av interkulturell forståelse og selvevaluering i europeisk språklærerutdanning. Hennes forskningsfokus er kultur- og litteraturdidaktikk.

Anne-Brit har skrevet en rekke artikler om disse emnene i internasjonale publikasjoner.

Geir Nordal-Pedersen

Geir Nordal-Pedersen

Geir Nordal-Pedersen har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. I tillegg har han undervist i tysk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Geir har vært med i flere sentrale forsøksprosjekt innen språkfag, og har drevet med etter- og videreutdanning av språklærere (tysk og engelsk) både i Norge og i Tyskland. Han arbeider nå ved Ytrebygda skole i Bergen og ved Universitetet i Bergen.

Geir var med i læreplangruppen som utarbeidet de nye læreplanene for 2. og 3. fremmedspråk (2005).