Om Underveis

Gyldendals samfunnsverk for ungdomstrinnet – en engasjert og tydelig historiefortelling

Læreverket legger vekt på en tydelig struktur. Fagstoff sammen med ulike typer illustrasjoner gjør det enkelt å tilegne seg lærestoffet. Arbeid med kart har en betydelig plass. Gode statistikker og tabeller trener elevene å lese fagstoff på ulike måter.

Om Underveis

Læremidler

Forfattere

Jon Birkenes

Jon Birkenes

Jon Birkenes er lektor ved Hartvig Nissen skole i Oslo, og har også utgitt historiebøker for videregående skole. Han er også forfatter i Gyldendals temabibliotek med bøkene Polen og Tyskland. Jon er en av forfatterne bak Underveis– Geografi for ungdomstrinnet.

Harald Skjønsberg

Harald Skjønsberg

Harald Skjønsberg er rektor ved Solvang skole i Asker og morgenkåsør i NRK P2. Han er historiker, lærer, skolebokforfatter, romanforfatter og etter hvert en dreven forfatter av historiebøker for barn. Harald er forfatteren bak Underveis– Historie for ungdomstrinnet.

Mary Merete Strand

Mary Merete Strand

Mary Merete Strand er adjunkt fra Universitetet i Oslo (fransk, historie, norsk og norsk som andrespråk). Mary Merete er en av forfatterne bak Underveis– Samfunnskunnskap for ungdomstrinnet.

Torill Strand

Torill Strand er Professor ved Institutt for pedagogikk på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere undervist i ungdomsskolen i mer enn 20 år. Torill er en av forfatterne bak Underveis – Samfunnskunnskap for ungdomstrinnet.

Unni Elisabeth Solberg Østensen

Unni Elisabeth Solberg Østensen

Unni Elisabeth Solberg Østensen er lektor og ansatt i Bærum kommune. Tidligere har hun utarbeidet Gyldendal Undervisnings arbeidshefte i geografi for ungdomstrinnet: Ultimo A, B, C og D. Unni Elisabeth er en av forfatterne bak Underveis– Geografi for ungdomstrinnet.