Explore i Skolestudio

Hvordan bruke Explore i Skolestudio, vårt digitale læringsmiljø.

Explore 1-7 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Heldekkende læreverk 

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.

I Explore Fagrom skal elevene oppleve gleden ved å produsere, utforske og samarbeide. Du vil derfor finne et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene på ulike måter får arbeide med lesing, skriving og muntlighet i fellesskap med andre og individuelt. I Explore Fagrom vil dere finne lydstøtte, musikk, sanger, vers og film. Tekster og oppgaver er nivådelte, og legger til rette for en klasseromsopplevelse som alle kan være med på, uansett nivå. Tydelig progresjon gjennom resirkulering av vokabular, setningsstrukturer og grammatikk sikrer dybdelæring. Gjennom tekster med fengende temaer og engasjerende oppgaver får elevene en aktiv rolle i egen læring.

Windywednesday

I Explore bygges en solid, faglig grunnmur som vektlegger at elevene selv kan kommunisere på engelsk fra første stund. Som lærer får du i Explore Fagrom forslag til undervisningopplegg og lærerveiledning med tips til gjennomføring av undervisning, tilpasset opplæring og varierte aktiviteter. Her finner du også interaktiv tavle med tegneverktøy og ulike konkreter. Dette er hva du vil finne i Explore Skolestudio:

  • Gjennomgående lydstøtte til alt innhold.
  • Filmer og annen visualisering av temaer, uttale og grammatikk – som motiverer og engasjerer.
  • Utforskende oppgaver, aktiviteter, leker og tekster som gir elevene mulighet til kreativitet, utforskning og fordypning.
  • Oppgaver der elevene kan trene på grammatikk og andre språklige emner.
  • Elevene kan gå inn i Explore Smart Øving via Skolestudio.
  • Lærerveiledning med tips og forslag til undervisningsopplegg.

Introduksjonsfilm om Explore i Skolestudio

Prøv Skolestudio

Explore er vårt prisvinnende engelskverk for barnetrinnet. Verket bygger en solid språklig grunnmur som gjør at elevene kan kommunisere på engelsk fra første stund. Smarte grep gir dypere læring.

Gjennom spennende og engasjerende tekster, oppgaver og aktiviteter lærer elevene engelsk og blir trygge på å bruke språket. 

Les mer om Explore

Relaterte artikler

Sang i språkopplæring

Sang i språkopplæring

Er du en av dem som aldri hadde fransk på skolen, men som likevel kan «Fader Jakob» eller «Frère Jacques» som den...
Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...