Explore3

Revidert i tråd med fagfornyelsen

I ny utgave er det lagt større vekt på utforskende tilnærming, kritisk tenkning, og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Explore1

Tverrfaglige temaer

I Explore møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell barnelitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Explore2

Dybdelæring og progresjon

I Explore får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. Aktiv bruk av ord og setningsmønstre. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Explore - kort fortalt:

Explore i Skolestudio

Fra skolestart 2020 vil Explore bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til fagfornyelsen.

Les mer

Explore i Skolestudio

Explore Smart Øving

Vi lanserer Explore Smart Øving! Bli med på gratis utprøving med dine elever på 3., 4. og 5. trinn i skoleåret 2020/21.

Les mer om Explore Smart Øving

Gutt Med Pc Explore

Om Explore

Explore bygger en solid språklig grunnmur som gjør at elevene kan kommunisere på engelsk fra første stund. Smarte grep gir dypere læring.

Utforskende og kreativ tilnærming til språklæring
Aktiv bruk av ord og setningsmønstre.
Rik lydstøtte, musikk, film og digitale ressurser for adaptiv læring.
Elevene lærer engelsk med utgangspunkt i seg selv.
Nivådelte tekster og oppgaver sikrer felles klasseromopplevelser.
Explore-teamet er nå i full gang med forberedelsene til fagfornyelsen og revisjon av læreverket. Allerede til våren har du mulighet til å bli kjent med den nye utgaven av Explore på 1., 2. og 5. trinn.

Vi utvikler samtidig Explore Smart Øving, som vil være tilgjengelig for 3., 4. og 5. trinn fra høsten 2020.

Om Explore

Trykte og digitale læremidler

Hvilke trinn kommer når?

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Explore 2020 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Skolestudio 2020 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Explore Smart Øving Kommer Kommer 2020 2020 2020 Kommer Kommer

Undervisningsopplegg

Her finner du opplegg, tips og annet som kan være nyttig til engelskundervisningen.

Se alle undervisningsoppleggene

Undervisningsopplegg
"Ikke siden Multi kom, har jeg blitt så begeistret for noe læreverk som for Explore, både Smart Tavle og selve verket har gjort sterkt inntrykk på meg."
Arnhild Bjerland, Steindal skole

Nyheter

Elisabeth Moen

Elisabeth Moen

Elisabeth Moen er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Agder med fordypning i engelsk. Hun har mange års erfaring som lærer på barnetrinnet, og jobber i dag på Tårnåsen skole i Oppegård. 

Ellen M. Tudor Edwards

Ellen M. Tudor Edwards

Ellen M. T. Edwards er født i Wales og har bred erfaring som allmennlærer i England og Norge. På Nylund skole i Stavanger har hun bidratt med utvikling og implementering av stasjonsundervisning gjennom EYLP-metoden (Early Years Literacy Programme).

Isabelle  Royer

Isabelle Royer

Isabelle Royer er født i Frankrike, har bodd i Norge siden 1992. Her har hun tatt PPU, og har fra før en masters i Engelsk. Hun er faglærer i engelsk og jobber på Jar skole.

Mona Flognfeldt

Mona Flognfeldt

Mona E. Flognfeldt er førstelektor og underviser i engelsk i grunnskolelærerutdanningen ved HiOA. Hun har lang erfaring som kursholder og lærer i etter- og videreutdanning for engelsklærere.

Tone Omland

Tone Omland

Tone Omland er almennlærerutdannet ved HiO med videreutdanning i engelsk og spes.ped. Nå jobber hun på Mesterfjellet skole i Larvik, der hun underviser i engelsk på barne- og ungdomstrinnet.

Victoria Armstrong  Solli

Victoria Armstrong Solli

Victoria Armstrong Solli er oppvokst i England, er utdannet faglærer med pedagogikk mellomfag, og har TEFL-erfaring (Teaching English as a foreign language). Jobber på Hofstad barneskole i Asker som engelsk faglærer.