Explore3

Utforskende og kreativ

Elevene lærer engelsk med utgangspunkt i seg selv. Explore legger vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Explore1

Tverrfaglige temaer

I Explore møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell barnelitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Explore2

Et komplett læreverk

I Explore Skolestudio får du rik lydstøtte, musikk, film og digitale ressurser for adaptiv læring.

Trykte og digitale læremidler

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid

Kurskalender

Bli bedre kjent med Explore

Dette er Explore

Læreglede hos elever og lærere

En utforskende og kreativ tilnærming til språklæring står i sentrum for Explore. Gjennom en unik og smart læringsmetode, opplever både elever og lærere at engelskundervisningen blir enklere og morsommere, forteller lærebokredaktøren, Kristin Fjeld.

Les mer

Explore Epost1 Mockup

Explore Smart Øving

Øving tilpasset hver enkelt elev

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving og mengdetrening i engelsk på barnetrinnet. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt. 

 

Les mer

Gutt Med Pc Explore

Explore i Skolestudio

Et digitalt læringsmiljø

Explore er en del av læringsmiljøet Skolestudio. Spennvidden og omfanget av innhold i Skolestudio er stort. Men, det skal bli enda større. Til skolestart 2021 skal alle fag på alle trinn i grunnskolen finne sin plass i Skolestudio. Med andre ord, da har du alt du trenger på ett sted.

Les mer

Meld Deg Paa Webinarer Til Skolestudio Guux Info

Utgivelser til LK20

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Explore bok 2022 2022
Explore Fagrom i Skolestudio
Explore Smart Øving - - 2022

 

Komplett oversikt over utgivelser

Forfattere

Ellen M. Tudor Edwards

Ellen M. Tudor Edwards

Ellen M. T. Edwards er født i Wales og har bred erfaring som allmennlærer i England og Norge. På Nylund skole i Stavanger har hun bidratt med utvikling og implementering av stasjonsundervisning gjennom EYLP-metoden (Early Years Literacy Programme).

Mona Flognfeldt

Mona Flognfeldt

Mona E. Flognfeldt er førstelektor og underviser i engelsk i grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet. Hun har lang erfaring som kursholder og lærer i etter- og videreutdanning for engelsklærere.

Elisabeth Moen

Elisabeth Moen

Elisabeth Moen er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Agder med fordypning i engelsk. Hun har mange års erfaring som lærer på barnetrinnet, og jobber i dag på Tårnåsen skole i Oppegård. 

Tone Omland

Tone Omland

Tone Omland er almennlærerutdannet ved HiO med videreutdanning i engelsk og spes.ped. Nå jobber hun på Mesterfjellet skole i Larvik, der hun underviser i engelsk på barne- og ungdomstrinnet.

Isabelle  Royer

Isabelle Royer

Isabelle Royer er født i Frankrike, har bodd i Norge siden 1992. Her har hun tatt PPU, og har fra før en masters i Engelsk. Hun er faglærer i engelsk og jobber på Jar skole.

Victoria Armstrong  Solli

Victoria Armstrong Solli

Victoria Armstrong Solli er oppvokst i England, er utdannet faglærer med pedagogikk mellomfag, og har TEFL-erfaring (Teaching English as a foreign language). Jobber på Hofstad barneskole i Asker som engelsk faglærer.