Engelsk 1-7

Bedre språkferdigheter med Explore

Gjennom en utforskende, eksperimenterende og kreativ tilnærming til språklæring ønsker Explore å gjøre engelskfaget inspirerende og spennende for elevene. Explore setter elevene i sentrum.

Fem grunner til å velge Explore:

  1. En utforskende, eksperimenterende og kreativ tilnærming til språklæring
  2. Motiverende og engasjerende tekster som elevene kjenner seg igjen i
  3. Systematisk progresjon og aktiv bruk av ord og setningsstrukturer
  4. Rikt utvalg av bøker og digitale læremidler med lydstøtte, musikk og film
  5. Et adaptivt læremiddel for øving og mengdetrening i Explore Smart Øving

– Fokuset i Explore er den utforskende, eksperimenterende eleven, som tar aktivt del i egen læring. Det unike med Explore er den smarte måten å lære på, der vi tar utgangspunkt i setningsmønstre og høyfrekvente ord, som vi bruker på nye måter gjennom alle skoleårene. På den måten setter det dypere spor i hjernen, man lærer engelsk bedre, og man får en større dybdelæring, sier redaktør for Explore, Kristin Fjeld. 

Explore5 Bok

Sider fra Explore 5 My Book.

Utforskende og kreativ språklæring

Fagfornyelsen betyr at alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. I den nye utgaven av Explore læreverk for 1. til 7. trinn er det lagt vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring. I Explore møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell barnelitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver. I Explore Fagrom i Skolestudio får du dessuten rik lydstøtte, musikk, film og digitale ressurser for adaptiv læring. For deg som bruker boka finner du også lydstøtte, årsplaner samt andre opplæringsressurser i Explore Bokstøtte i Skolestudio.

Words To Learn

Læringsinnhold fra Explore 1 i Skolestudio.

Læreglede hos elever og lærere

Anne-Lisbeth Østenheden er lærer ved Tårnåsen skole, og forteller at hun pleide å bytte bort undervisningstimene i engelsk. Etter at skolen tok i bruk Explore, tar hun imidlertid undervisningen selv – med glede: 

– For meg er den største utfordringen at jeg selv ikke er så stødig i engelsk. Jeg føler at Explore gir meg mye ekstra støtte. Lærerveiledningen gir meg tips til undervisningen og hjelper meg å ta med meg det elevene har lært tidligere, forteller hun. 

I dette læreverket skal elevene gå på jakt i språket, undersøke, oppdage, leke og eksperimentere. Navnet Explore betyr jo nettopp å utforske! Explore har alltid lagt til rette for å kommunisere og bruke språket fra første stund, og dette videreutvikles nå. Den gjennomtenkte ordinnlæringen i Explore, som lærere og fagfolk setter sånn pris på, er i realiteten dybdelæring i praksis. 

Gutt Med Pc Explore

Elevtilpasset læring med Smart Øving

I en klasse kan det være like mange ulike nivåer som antall elever. I en hektisk lærerhverdag er det nærmest umulig å tilpasse innhold og oppgaver til alle elevene. Explore Smart Øving er et adaptivt, digitalt verktøy som hele tiden sørger for at lærestoffet tilpasses den enkelte elev.  

--

Les mer om hvordan Smart Øving tilpasser seg hver enkelt elev.

---

–  Elevene får oppgaver, og ut fra hvordan de svarer på dem får de tilpassede oppgaver som trener basisferdighetene og gjør dem i stand til å kommunisere på engelsk, forteller Fjeld. 

Læreren har tilgang til en oversikt over elevenes fremgang og behov, og gi bedre oppfølging til elevene. Explore Smart Øving gir effektiv øving av basisferdigheter, og frigjør tid som kan brukes til aktiviserende og utforskende læring sammen med hele klassen.  

Dette er Explore

Engelsk 1–7

9788205527195 X450

EXPLORE MY BOOK er språk- og lesebok i én bok. Dette skaper sammenheng og helhet i faget.

9788205548381 X450

EXPLORE MY WORKBOOK følger kapitlene I elevboka. Gjennom inspirerende oppgaver og illustrasjoner blir elevene aktive brukere av språket, og differensierte oppgaver på flere nivåer legger til rette for individuelt tilpasset undervisning, samtidig som den gode klasseromsopplevelsen ivaretas.

9788205537224 X450

EXPLORE TEACHER’S BOOK er en praktisk og oversiktlig ressurs for læreren som gir trygghet og variasjon i undervisningen.

Bestill digitale vurderingseksemplarer her

 

EXPLORE BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet lydressurser, årsplaner og arbeidsark. Du finner Explore Bokstøtte i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Aktiver gratis tilgang

 

EXPLORE FAGROM er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Du finner Explore Fagrom i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Prøv gratis


EXPLORE SMART ØVING er et digitalt adaptivt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk. Elevene får mulighet til å arbeide individuelt med vokabular, høyfrekvente ord, setningsstrukturer, grammatikk og koblingen mellom språklyder og stavemønster.

Prøv gratis


Relaterte artikler

Sang i språkopplæring

Sang i språkopplæring

Er du en av dem som aldri hadde fransk på skolen, men som likevel kan «Fader Jakob» eller «Frère Jacques» som den...
Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...