Explore: Engelsk 1–7

– Nå gleder elevene seg til å ha engelsk

Yes!! Det er elevenes respons når Caroline Sponheim forteller at neste økt er engelsk. Og i tredjeklassen på Tårnåsen skole er selvtilliten i faget stigende og engasjementet stort.

– Det har skjedd noe fra 2. til 3. klasse. Elevene mine har gjort et hopp i engelsk, sier Caroline Sponheim. Hun er kontaktlærer for klasse 3A på Tårnåsen skole i Nordre Follo.

De første to årene opplevde hun at elevene syntes det var litt skummelt, og kanskje til og med gruet seg litt.

Gyldendal Tarnasen Skole 007 Low

– Nå er de blitt veldig aktive, rekker opp hånda, kan mange flere ord og har ganske god uttale også, forklarer hun.

Klassen har brukt Gyldendals læreverk Explore hele veien. Det er bygget opp slik at elevene ikke bare lærer enkeltord, men også automatiserer setningsstrukturer og faste sammenstillinger av ord slik at elevene lærer å snakke engelsk raskere.

Fellesundervisning som engasjerer klassen

Caroline har selv undervist klassen i engelsk fra første klasse. De to første årene hadde de bøkene, nå i tredje klasse er det kun digitalt.

Klassen bruker Explore Fagrom i Skolestudio, som både har oppgaver som elevene gjør alene og oppgaver som løses felles på tavla. Som lærer har Caroline også mulighet til å tilpasse hvilke oppgaver hver elev skal få.

– Jeg kan gå inn og gjøre justeringer i en økt som ligger der, ta bort noe, legge til noen sanger fra YouTube og dele med elevene. Foreløpig har jeg brukt Explore Fagrom muntlig, og da kommer elevene opp og løser oppgaver på tavla, forklarer hun.

Dette engasjerer elevene, de er ivrige og aktive.

– Da får vi samtidig til samtale og diskusjon. Når oppgaver skal løses alene, vil noen bli fort ferdige og kan falle litt ut.

Bli med inn i klasserommet til Caroline på Tårnåsen skole:

Explore

Engelsk 1–7

Explore er et prisvinnende engelskverk for barnetrinnet. Verket bygger en solid språklig grunnmur som gjør at elevene kan kommunisere på engelsk fra første stund. 

Les mer

---

Finn ut mer: Slik tilpasser du en økt i Skolestudio

---

Tilpassede oppgaver på iPad motiverer alle

Klassen har også omfavnet Explore Smart Øving, som er individuelle oppgaver som elevene løser på iPad, ut fra det nivået de er på.

– Det er et intelligent program, som gir elevene oppgaver basert på hvordan de presterer. Får de til en oppgave, blir den neste litt vanskeligere. Klarte de det ikke, får de en enklere oppgave. Dermed opplever de mestring, som i seg selv er motiverende, sier Caroline.

Gyldendal Tarnasen Skole 004 Low

Elever som trenger det, kan også bruke lydstøtte der de kan lytte til oppgaven, og dermed komme i gang på egen hånd.

Hun opplever at bruken av iPad er et pluss nettopp fordi øvingen skjer på nettbrett.

– Elevene synes det er gøy og blir motivert av poengene de får.

Explore Smart Øving er også veldig nyttig for Caroline som lærer. Hun kan nemlig gå inn å se hva de mestrer og ikke mestrer innenfor de ulike kapitlene.

– Det gjør min arbeidshverdag enklere, poengterer hun.

---

Hvordan skiller Smart Øving seg fra andre adaptive og nettbaserte øvingsverktøy? Få svaret her.

---

Explore Smart Øving

Engelsk 3–6

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk, der elevene får mulighet til å arbeide individuelt med vokabular, høyfrekvente ord, setningsstrukturer, grammatikk og koblingen mellom språklyder og stavemønster. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.

Les mer

Prøv gratis

God støtte i lærerveiledningen

Caroline har jobbet i skolen i åtte år, de siste fire som utdannet lærer. Da hun studerte, tenkte hun at hun aldri skulle ha engelsk. Nå er det blitt et fag også hun trives godt med, selv om hun ikke har studiepoeng i engelsk.

– Læreverket har en veldig god lærerveiledning som gjør faget motiverende for meg også. Det går fint å legge opp undervisningen, og jeg føler at jeg klarer å skape gode økter sammen med elevene mine, sier Caroline.

Hun mener læreverkets store styrke ligger i oppgavene.

– De treffer veldig godt, uansett hvilket nivå elevene er på. Jeg er også veldig glad i illustrasjonene. De gjør sidene spennende og bidrar til engasjement, og da blir det jo lettere å jobbe med de ulike temaene, avslutter hun.

Gyldendal Tarnasen Skole 001 Low

Gyldendal Tarnasen Skole 007 Low
"Oppgavene treffer veldig godt, uansett hvilket nivå elevene er på. Jeg er også veldig glad i illustrasjonene. De gjør sidene spennende og bidrar til engasjement."
Caroline Sponheim, lærer