Naturfag og samfunnsfag 1–7

Utforsking, refleksjon og sammenheng

Refleks er et nytt læreverk for barnetrinnet i naturfag og samfunnsfag, skrevet og utviklet til LK20. Vi har tatt en prat med forfatterne av Refleks om hva de mener er det viktigste i fagfornyelsen og hvordan læreverket svarer på dette.

Fem grunner til å velge Refleks:

  1. Tverrfaglige temaer som viser sammenhenger i og mellom fagene.
  2. Flotte illustrasjoner og varierte aktiviteter som inviterer til utforsking, samtale og refleksjon.
  3. Aktiviteter og tekster som lett kan differensieres.
  4. Elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund.
  5. Rikt utvalg av bøker og digitale læremidler.

 

– Vektleggingen av dybdelæring er sentralt i fagfornyelsen og viktig i alle fag. Det vil blant annet si å utvikle kunnskap og forståelse for faglige begreper og metoder og å kunne se sammenhenger fag og mellom fag, forklarer Ynge Skjæveland, professor i samfunnsfag og forfatter av Refleks.

Refleks1 Oppslag Web3

Oppslag fra Refleks 1 Elevbok.

 

– Vi gir ikke alltid svaret, men legger i stor grad opp til at elevene gjennom illustrasjoner og oppgaver selv skal reflektere og resonnere rundt natur- og samfunnsfaglige problemsstillinger, sier Tove Grete Lie, førsteamanuensis i samfunnsfag og forfatter på Refleks. Hun er spesialist på kritisk tenkning i samfunnsfag, og er i likhet med sine medforfattere opptatt av at elevene skal engasjere seg og være aktive. I læreverket vil du derfor finne mange forslag til elevaktiviteter.

Praktisk naturfag

– Den nye læreplanen i naturfag sier at faget skal bli mer relevant for elevene. Enkelt fortalt betyr det at faget skal bli mer praktisk og mer knyttet til de opplevelsene elevene har fra før og møter i hverdagen, sier Eirik Lyngvær, en av forfatterne av Refleks Naturfag.

Også redaktør Tonje Nielsen er opptatt av opplevelser:

– Naturfag er et fag der elevene skal få utforske og prøve seg fram. Den praktiske tilnærmingen gjør det til et fag som veldig mange elever liker. Det skal ikke mye til for å skape små og store naturvitere. Ta med et klassesett med forstørrelsesglass neste gang dere er på klassetur, så får du se!

Refleks legger til rette for varierte og utforskende aktiviteter der elevene får brukt kunnskapen sin. Elevene skal kunne overføre metodene de har lært, til situasjoner utenfor klasserommet der de trenger å finne ut av noe.

– Refleks skal være utforskende, praktisk, skapende, tverrfaglig, og gi rom for fordypning og refleksjon. Vi gjør naturfag, sier Lyngvær. 

Refelsk Nat Ipad2

 

Reflekterende elever

Et fellestrekk for læreplanene i naturfag og samfunnsfag er at det er færre og mer åpne kompetansemål. Forfatterne er enige om at det gir læreren større handlingsrom, men samtidig et stort ansvar for at elevene skal få den kompetansen de trenger.

– Elevene skal både utvikle dybdekunnskap og kunne reflektere over egen læring, sier Yngve. – Navnet «Refleks» gjenspeiler dette.

MM 10 Tilfreds Web

Mus Musculus er gjennomgangsfigur i Refleks 1-4

----

Vil du vurdere Refleks? Bestill digitale vurderingseksemplarer av bøkene eller aktiver en gratis prøvelisens i Skolestudio.

----

– Et annet viktig tema i fagfornyelsen er tverrfaglig samarbeid og å kunne se sammenhenger mellom fag. Det er derfor en stor fordel å ha et felles læreverk for naturfag og samfunnsfag, mener Yngve Sæther: – På 1. til 4. trinn har vi rene samfunnsfaglige og naturfaglige kapitler i tillegg til tverrfaglige kapitler om noen sentrale temaer, for å få fram sammenhengen mellom kunnskapsområder og legge til rette for dybdelæring.

Kritisk tenkning 

Fagfornyelsen og den nye læreplanen legger stor vekt på utforskende læring og på elevenes refleksjon og aktive tilnærming til fagstoff. Samfunnsfag handler ikke bare om å læra fakta, men også om at elevene selv kan finne fram til informasjon om samfunnet og kritisk kunne vurdere informasjon. 

– Å skille mellom fakta og fiksjon, og til og med løgn på nettet er vanskelig, også for voksne. Å lære elevene å tenke kritisk rundt bruk av kilder er en viktig oppgave, både i arbeidet på skolen og i fritiden, sier Stig Hosteland, lærer, historiker og medforfatter av Refleks

Refleks5s 6

I Refleks 5 Samfunnsfag er hele det første kapittelet viet kunnskap og samfunnsfaglig metode. Elevene lærer først om hvordan man undersøker og så analyserer og presenterer funn. De møter blant annet Ajit som synes foreldrene har for strenge regler om gaming, og vil finne ut om de andre i klassen for lov til mer enn ham selv. Han lager en spørreundersøkelse og presenterer funnene for sine foreldre. 

Refleks5s 4

Læringsinnhold fra Refleks Fagrom i Skolestudio. Klikk her for å se innholdet.

Differensiering

– Hvordan skal Refleks ta vare på og legge til rette for alle elever, uansett nivå?

– Bruker du Refleks Lærerens bok eller lærerveiledningen i Refleks Fagrom vil du få god hjelp. Vi har vært bevisste på å komme med forslag til aktiviteter som er gjennomførbare og realistiske. De skal fungere uavhengig av elevgruppe, og samtidig redusere tiden læreren må bruke på forarbeid og forberedelser, sier redaktør Tonje Nielsen.

Hun vil også fremheve tekstene: – På de laveste trinnene er tekstene tredelt, der alle deler er meningsbærende. For enkelte elever kan det være utfordrende nok å lese den første delen av teksten, mens for andre elever kan det være aktuelt å ta for seg de to første delene, eventuelt hele teksten. Refleks har også spennende fordypningstekster som vi tror mange elever vil være motiverte for å lese.

Oppslag Refleks5 Fordypning

Fordypningsartikkel fra Refleks 5 naturfag

 

I Refleks er det også rike og beskrivende illustrasjoner som ifølge forfatterne kan være spesielt viktig for elevene som ikke har knekt lesekoden enda. – Både tegningene og refleksjonsoppgaven som hører til hvert tema skal bidra til undring og skape refleksjon og samtale, sier Tove.

Regler Kari Web

Illustrasjon fra Refleks 1 Elevbok av Kari Sortland

 

Dette er Refleks

Naturfag og samfunnsfag 1–7

9788205514126 X450

REFLEKS ELEVBOK har rike illustrasjoner, aktiviteter og gode fagtekster som bidrar til at elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund. På 1. til 4. trinn er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok.

9788205527317 X450

REFLEKS ARBEIDSBOK inneholder varierte og morsomme oppgaver til alle kapitlene i elevboka. På 1. til 4. trinn er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok.

9788205537378 X450

REFLEKS LÆRERENS BOK gir konkrete tips til hvordan læreren kan drive variert og god undervisning. Inneholder faglig bakgrunnsstoff, læringsmål og flere aktiviteter. På 1. til 4. trinn er naturfag og samfunnsfag samlet i én bok.

Bestill digitale vurderingseksemplarer her

 

REFLEKS BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner og arbeidsark. Du finner Refleks Bokstøtte i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Aktiver gratis tilgang

 

REFLEKS FAGROM er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Du finner Refleks Fagrom i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Gratis prøvetilgang

Relaterte artikler

100 prosent læring

100 prosent læring

Gunnhild Aasprang vil at barn skal få lov til å leke, og mener at det er da man lærer best. Og har man det ikke bra...