Refleks 5-7

Vi gjør naturfag!

– Naturfag er et fag der elevene skal få utforske og prøve seg fram, mener forfatter Eirik Lyngvær og redaktør Tonje Nielsen. De er en del av teamet bak Refleks Naturfag, et helt nytt læreverk i naturfag for barnetrinnet.

Prøv Refleks i Skolestudio

– Den nye læreplanen i naturfag sier at faget skal bli mer relevant for elevene. Enkelt fortalt betyr det at faget skal bli mer praktisk og mer knyttet til de opplevelsene elevene har fra før og møter i hverdagen, sier Eirik Lyngvær, en av forfatterne av Refleks Naturfag. Han er opptatt av at naturen skal være en stor del av faget og mener at naturopplevelser legger et godt grunnlag for å ta gode valg for naturen, noe som igjen kan påvirke vår innstilling til verden. 

Også redaktør for Refleks Naturfag, Tonje Nielsen er opptatt av opplevelser:

– Naturfag er et fag der elevene skal få utforske og prøve seg fram. Den praktiske tilnærmingen til faget gjør det også til et fag som veldig mange elever liker. Det skal ikke mye til for å skape små og store naturvitere. Ta med et klassesett med forstørrelsesglass neste gang dere er på klassetur, så får du se!

Refelsk Nat Ipad

Refleks Naturfag i Skolestudio. Se innholdet her.

Skaperglede og kreativitet

Å skape kunnskap er også viktig i den nye læreplanen, ifølge Refleks-teamet. Dette er ikke unikt for naturfag, men det handler om at hvis man skal løse morgendagens utfordringer trenger man å tenke og jobbe på andre måter enn vi har gjort tidligere.

– Elevene skal få utforske og kjenne skaperglede og kreativitet ved bruk av teknologi. Vi trenger barn som får lov til å utvikle og skape ny teknologi selv, sier Lyngvær.

Oppslag Refleks5 Vanlig

Sider fra Refleks 5 Naturfag

 

Fagfornyelsen 

– Hvordan svarer Refleks på kravene i lærerplanen? 

– Refleks skal gi elevene interesse og positive følelser for faget! Dette skal Refleks bidra til ved å legge til rette for varierte og utforskende aktiviteter, der elevene får brukt den kunnskapen de har ervervet gjennom undervisningen. I tillegg har vi lagt vekt på at elevene skal kunne overføre de metodene de bruker i undervisningen, til situasjoner utenfor klasserommet der de trenger å finne ut av noe, sier Nielsen.

Refleks skal være utforskende, praktisk, skapende, tverrfaglig, og gi rom for fordypning og refleksjon. Vi gjør naturfag!, supplerer Lyngvær. 

Refelsk Nat Ipad2

Refleks Naturfag i Skolestudio. Se innholdet her.

"Det skal ikke mye til for å skape små og store naturvitere. Ta med et klassesett med forstørrelsesglass neste gang dere er på klassetur, så får du se!"
Tonje Nielsen, redaktør

Aktiviteter

Forfatterne og redaktørene av Refleks vet at mange lærere synes det er krevende å finne aktiviteter i naturfag som støtter fagstoffet. De har derfor vært opptatt av å finne gode aktiviteter og eksperimenter som passer godt til resten av innholdet. Mange skoler har også begrenset med utstyr tilgjengelig og eksperimentene i Refleks krever derfor lite spesialutstyr og kan gjennomføres selv om man har lite erfaring med eleveksperimenter. 

Oppslag Refleks5 Eksperiment

Eleveksperiment fra Refleks 5 Naturfag

– Hvordan skal Refleks ta vare på og legge til rette for alle elever, uansett nivå? 

– Lærerens bok inneholder nyttig fagstoff, som gjør læreren forberedt på å svare på spørsmål fra nysgjerrige elever. I veiledningen til arbeid med fagstoffet, har vi vært bevisste på å komme med forslag som er gjennomførbare og realistiske, og som kan brukes både av lærere med og uten naturfagskompetanse. Målet har vært å legge til rette for undervisning som er gjennomførbar uavhengig av elevgruppe, og å redusere tiden læreren må bruke på forarbeid og forberedelser, sier Nielsen.

Hun vil også fremheve tekstene i Refleks: – Refleks har spennende fordypningstekster som vi tror mange elever vil være motiverte for å lese. Man vet jo at lesing i naturfag krever spesielle ferdigheter og strategier, og i disse tekstene får de anledning til å øve seg på å hente ut informasjon fra sammensatte tekster.

Nysgjerrighet og undring er også viktig for god læring, ifølge Lyngvær: – I Refleks har vi laget gode refleksjonsspørsmål og et stort utvalg av oppgaver gjør at lærer kan tilpasse undervisningen til sin klasse. Få elevene til å stille spørsmål og få lyst til å vite mer.

Oppslag Refleks5 Fordypning

Fordypningsartikkel fra Refleks 5 naturfag

Refleks i Skolestudio

I Skolestudio finner du alt lærestoffet fra Refleks – transformert og tilpasset det digitale formatet. I tillegg får du filmer, programmering i Scratch, flere aktiviteter og tverrfaglige temaer.

Prøv Refleks i Skolestudio

Banner med gutt. Alle fag. Alle trinn

Tverrfaglighet og fleksibilitet 

Naturfag er ikke et fag bare skal skje i en skjerm eller i en bok, mener Refleks-teamet. Det skal skje i naturen, på naturfagrommet og i klasserommet. Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø og vil gjøre det lettere å planlegge en variert undervisning, se sammenhenger mellom fag og å bruke ressurser fra andre kilder og læreverk. 

I Skolestudio finner du alt lærestoffet fra Refleks, transformert og tilpasset det digitale formatet. I tillegg finner du filmer, programmeringsoppgaver og interaktive oppgaver.

Refelsk Nat Ipad3

Innhold fra Refleks 5 i Skolestudio

"Få elevene til å stille spørsmål og få lyst til å vite mer."
Eirik Lyngvær, forfatter

Bla i boka

Refleks 5 Naturfag

Bla i boka

Refleks 6 Naturfag

Bla i boka

Refleks 7 Naturfag

Se videopresentasjon av Refleks Naturfag

Forfatter Eirk Lyngvær presenterer oppbygning og tankene bak læreverket Refleks, med eksempler fra Elevbok 5 Naturfag.

Relaterte artikler

100 prosent læring

100 prosent læring

Gunnhild Aasprang vil at barn skal få lov til å leke, og mener at det er da man lærer best. Og har man det ikke bra...