Tema: Aktuelt!

Slik snakker du med elevene om krig og konflikt

– Svar på det elevene faktisk lurer på, er det viktigste rådet fra John Harald Bondevik i Røde Kors.

Tekst: Cecilie Falch-Eriksen

 

Bondevik er seniorrådgiver i Røde Kors og utvikler undervisningsmateriell knyttet til blant annet krig og konflikt. Hans erfaring er at det er mye som rører seg hos elevene uten at lærere nødvendigvis fanger det opp. Derfor har Bondevik et klart råd til lærere som lurer på når og om de skal prate om det som skjer i verden.

– Svar på det elevene faktisk lurer på, er det viktigste rådet fra Bondevik. ­Selv om det kan være fristende å vente til elevene kommer med spørsmål, vil jeg anbefale lærere å ligge litt i forkant, men uten å skape unødvendig bekymring. Hvis vi ikke snakker om det som skjer i klasserommet, da vet vi at barn uansett prater om det seg imellom og i sosiale medier. Mange plukker jo også opp samtaler hjemme. Nå har for eksempel mange familier fått dårligere råd, og det fortjener barn å høre om også på skolen.

John Harald Bondevik

– Gi også elevene mulighet til å spørre om det de egentlig lurer på. Unngå å ta for gitt at du som lærer vet hva elvene lurer på. Barn har ofte har andre spørsmål enn vi kan forutse.

– Gi alltid barna rom for å snakke, enten med lærer eller helsesykepleier. Samtidig er det også er lov for barn å ikke være veldig opptatt av det som skjer.

Det er også noe annet Bondevik ønsker å formidle til både elever og lærere.

– Ta pause fra nyhetene! Det lærte vi både av korona og krigsutbruddet i Ukraina. Mange av oss, både voksne og barn, kjenner på at vi blir oppslukt av det som skjer. Det er viktig med noen pauser der man gjør og tenker på noe helt annet.

– Krigen vil ta slutt

Når nyhetsbildet er ekstra dystert, kan det være fristende for lærere å styre litt unna aktuelle temaer i klasserommet. Hvordan skal vi formidle alt som skjer uten å drepe framtidshåpet?

– Nyheter er aldri bare tunge og dystre. Noe av det vi har med i vårt undervisningsmateriell er at det alltid er håp. Det er alltid organisasjoner som Røde Kors og andre der ute. Det er alltid noen som jobber for å bedre situasjonen. Det er viktig å ikke stoppe fortellingen med det som er vanskelig, er rådet fra Bondevik.

– En setning vi ønsket å ha med det er at krigen kommer til å ta slutt. Det vet vi. Vi må gi noen tydelige signaler på framtidshåp. Det kan virke selvfølgelig for oss voksne, men barn trenger denne påminnelsen. Pandemien tar slutt, det tar lang tid, men den tar slutt.

Les videre! «Kan Putin utrydde verden ved å trykke på en knapp?» 

John Harald Bondevik Portrett
"Nyheter er aldri bare tunge og dystre. Det er alltid organisasjoner som Røde Kors og andre der ute. Det er alltid noen som jobber for å bedre sitasjonen."
John Harald Bondevik

Nyheter og aktualitet i Skolestudio

Ungdomstrinnet

I Skolestudio for ungdomstrinnet vil du alltid finne godt stoff knyttet til det som skjer i nyhetsbildet. Lær mer om aktuelle saker og sett de inn i en større sammenheng eller ta den ukentlige nyhetsquizen.

Prøv Skolestudio nå

 

 


– Blir det tredje verdenskrig?

Før sommeren arrangerte Røde Kors og Gyldendal live-skoletimer om krigen i Ukraina. Tusenvis av elever deltok, og det kom flere tusen spørsmål i løpet av sendingene. Seniorrådgiver i Røde Kors, John Harald Bondevik lærte mye av engasjementet til elevene.

Skjermbilde 2022 09 05 Kl. 11.47.23

– Det var stor variasjon i det elevene var opptatt av, men mange lurte på om vi var trygge i Norge, om Putin blir straffet eller om det blir en tredje verdenskrig.

Det kom også mange spørsmål Bondevik ikke hadde forutsett på forhånd.

– Akkurat da hadde det vært en del filmer på TikTok om atombomber. Blant annet var det en video om at Putin kunne trykke på én knapp, så utryddet han hele verden. Det gjorde mange redde.

Bondevik er opptatt av å svare på elevers spørsmål med ærlighet. Det betyr for eksempel å ikke avfeie muligheten for at Putin kan komme til å bruke atomvåpen, men samtidig er det ingenting her og nå som tilsier at han vil gjøre det.

– Det er også viktig å være tydelig på at det ikke er det russiske folket som har gått til krig, men russiske myndigheter. Det sitter russiske barn i norske klasserom, og de har ingen skyld i dette.

– Utvikler verktøy til lærere

Røde Kors får ofte henvendelser fra lærere som ønsker hjelp til å snakke med elevene om tunge temaer som krig, terror og konflikt. Derfor har de utviklet undervisningsmateriell om krig og konflikt. Nylig lanserte de også undervisningsmateriell om ensomhet og utenforskap.

– Vi har to mål med arbeidet vårt i skolen. Det ene er å trygge barn, det handler om psykisk helse. Vi skal ikke trygge dem ved å si at ting er ufarlig, men ved å si det som er sant og riktig. Vårt andre mål er å informere om det vi som organisasjon er opptatt av – regler i krig, dialog i konflikter, humanitærretten, og å gjenopprette familiekontakt.

Bondevik ønsker også gi ros til lærerne der ute.

– Lærere er veldig dyktige til å snakke med elevene sine. De er flinke til å ta situasjoner på alvor. Vi har full tillit til at lærere er veldig gode, så kan vi være en ekstra støtte ved å dele litt av våre erfaringer som en nøytral aktør.

Relaterte artikler

100 prosent læring

100 prosent læring

Gunnhild Aasprang vil at barn skal få lov til å leke, og mener at det er da man lærer best. Og har man det ikke bra...