En matematisk samtale om multiplikasjon

Det er tanken som teller

Syns du det kan være vanskelig å jobbe med utforsking og samtale i matematikktimen, slik den nye læreplanen legger opp til? Blir det ofte til at elevene jobber med oppgaver og du hjelper dem med å finne det riktige svaret? Her kan du lese mer om hvordan Mona Røsseland og de andre Multi-forfatterne anbefaler å jobbe med utforsking i matematikktimen.

Sjekk ut kurs fra Gyldendal

Bli med i en matematikktime i 3. klasse på Sædalen skole utenfor Bergen, der elevene får utforske temaet multiplikasjon – og sjokolade!

Elevene er samlet i en bue rundt tavla, og er klare for ei matematikkøkt sammen med Mona Røsseland, en av forfatterne av matematikk-læreverket Multi. Hun har ikke tenkt til å drille elevene i gangetabellen, eller gi dem en bunke med oppgaver. I dag er det utforsking og kreativitet som står på timeplanen. 

Tavle Mona Multi

Mona Røsseland er lærer for anledningen og viser en oppgave hentet fra Multi Skolestudio på 3. trinn på tavla.

Utforskingsoppgave Sjokolade

Oppgaven er hentet fra Multi Elevbok 3B eller Multi Skolestudio 3.

I starten av timen får de presentert en utforskingsoppgave der de skal gjette hvor mange ruter med sjokolade som er skjult bak papiret på ei sjokoladeplate: – Hvor mange tror dere at det er? spør Mona hele gruppa. – Jeg er interessert i hvordan dere tenker og funderer for å finne det riktige svaret. Jeg er ikke så interessert i det riktige svaret.

Elevene får snakke litt sammen i læringspar som er delt inn på forhånd. De ser på bildet, peker og snakker sammen om hva de tror kan skjule seg bak papiret. I oppsummeringen etterpå kommer elevene med mange gode forslag og forklarer hvordan de har tenkt. Ikke alle har kommet fram til det samme.

Gutter Samtale Multi

Elevene deles inn i læringspar og får snakke sammen om hva som skjuler seg bak sjokoladepapiret.

Bra for klassemiljøet

Mona og de andre Multi-forfatterne er veldig opptatt av at elevene skal få snakke, utforske og diskutere matematikk, og på den måten oppnå dybdelæring. Multi er strukturert slik at det skal være lett å fylle timen med aktiviteter der elevene får undre seg og snakke sammen, i tillegg til å øve. 

– Det vi ser er at elevene ofte kommer med ulike forslag på hvordan man kan tenke, og i oppstarten er det ikke det riktige svaret som er viktig. Det holder i massevis at de kommer med et estimat, sier Mona. – Ved å starte timen på denne måten får man flere elever som kaster seg frampå. Det gjør også noe med miljøet i klasserommet når det er kreativitet og takhøyde, og ikke jakten på det rette svaret som preger matematikktimen.

Når alle har fått sagt litt om hva de tenker, fortsetter Mona med å spørre «Hva skulle vi gjort for å finne ut hvor mange det er? Ikke bare hva vi tror, men hvor mange det faktisk er

– Vi kan måle, og sjekke hvor mange rader det blir, foreslår en elev.

– Ta av plastikken, svarer en annen elev.

Har du lyst til å lære mer?

I vår videokanal Gyldendal Fagtid kan du se opptak av to webinarer der Mona Røsseland viser mer av denne undervisningstimen og snakker om hvordan du kan jobbe med utforskende matematikk i Multi.

Du finner også andre digitale kurs og nyttige webinarer i Gyldendal Fagtid.

Gå til Gyldendal Fagtid

Vil du se mer av denne undervisningstimen?

I vår videokanal Gyldendal Fagtid kan du se opptak av to webinarer der Mona Røsseland viser mer av denne undervisningstimen og snakker om hvordan du kan jobbe med utforskende matematikk i Multi.

Se webinaret Utforskende matematikk 1-4

Se webinaret Utforskende matematikk 5-7

Oppsummering

Elevene får nå gå tilbake til pultene sine for å finne svaret på oppgaven. Praten går livlig og det er mange gode forslag til løsninger. Etter en stund kalles alle tilbake til tavla igjen av Mona, som er spent på å få vite hva de har kommet fram til:

– Vi fant ut at tommelen var like stor som en sjokoladebit, så da telte vi bortover sånn, forklarer en elev og viser på et bilde av sjokoladeplata som de har fått utdelt.

– Vi tegnet oppå bildet med blyant, sier en annen og viser fram ei sjokoladeplate med ruter tegnet over papiret.

– Så bra! Hva kom dere fram til da? spør Mona.

Mona oppsummerer sammen med elevene og de slår fast at de har funnet fram til flere ulike gangestykker, som alle gir det samme svaret.

Sjokolade Multi

Elevene får utdelt bilder av sjokoladen. Det kan ofte være lettere å ha noe fysisk i hånden når man skal være kreativ.

Ved å jobbe på denne måten utvikler man kreativiteten til elevene, ifølge Multi-forfatterne. Det gjør både lærer og elever bevisste på hvordan man tenker likt og ulikt, og at man kan løse et problem på mange forskjellige måter.

– I denne klassen så vi at elevene hadde flere ulike strategier og at de utviklet disse strategiene underveis i timen, både hjulpet av hverandre og av læreren, sier Mona.

Etter denne økta er elevene klare til å jobbe individuelt eller i par med tilsvarende oppgaver i elevboka, og eventuelt i Multi Øvebok eller Multi Smart Øving for de som trenger flere oppgaver.

Prøv digitale Multi i Skolestudio

Multi Fagrom er den digitale versjonen av Multi Elevbok og Multi Lærerens bok. Her finner du konkrete undervisningsforløp time for time, strukturert på samme måte som i elevboka. Du finner også mange ekstra ressurser som kopiark, ekstra øvingsoppgaver, filmer etc.

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg behovene til hver enkelt elev.

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7. trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår.

Prøv skolestudio


Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...