Fri lisens skoleåret 20/21

Smart Tavle er gratis i skoleåret 2020/21. Læreverkene du finner som Smart Tavle er knyttet til Kunnskapsløftet. Vi løfter alle våre nye læreverk til Fagfornyelsen over i Skolestudio. Her finner du innhold, lærerveiledning, tavlerom og mye, mye mer.

Som lærer har du gratis tilgang til Skolestudio i kommende skoleår. 

Gå til Skolestudio

Bilde Tastatur

Smart Tavle produkter

Funksjoner i Smart Tavle

Hvilke verktøy finnes på Smart Tavle? Her får du en rask oversikt over hvor du finner de ulike verktøyene og funksjonene.

 

Gå til oversikt

Illustrasjon Nyttigetips Smart Tavle

Hvordan bruke Smart Tavle

Smart Tavle gir læreren mange mulighet for elevaktiviteter. Det skal være enkelt for elevene å nå og forstå menyene og løse oppgaver på tavla.

Slik bruker du Smart Tavle

Illustrasjon Smarttavle
"Det er jo magi! Nesten som trolldom. Det er helt fantastisk!"
Kirsten Ravnaas, Husfoss skole, Vennesla

Smart Tavle

Aktiverer læreboka, samler elevenes fokus

Smart Tavle er spesialtilpasset bruk på interaktive tavler, PC, Mac og projektor. Det betyr at du kan bruke tavleproduktene selv om du ikke har interaktiv tavle i klasserommet.

Smart Tavle gir uendelige muligheter for variasjon og kreativ utfoldelse i undervisningen. Med et klikk kan læreren forstørre og fokusere på enkeltdeler i boka. Smart Tavle er brukervennlig og intuitiv, og er utviklet for å gjøre undervisningen rikere for læreren og læringen bedre for eleven.